• Pazartesi, Aralık 11, 2017

Abide-i Hürriyet’te yatan şehitlerimiz ve öyküleri-2

celal
Celal Öcal
Mart13/ 2017

Atıf Kamçıl
Atıf Kamçıl, 1880’de İstanbul’da doğdu. Harp Okulu’ndan mezun oldu. III. Osmanlı Ordusu subaylığı sırasında Meşrutiyet’in ilanı için dağa çıkan mektepli subayları cezalandırmak için Manastır’a gelen Müşir Şemsi Paşa’yı 7 Temmuz 1908 günü vurdu. Kargaşadan yararlanıp kayıplara karıştı.
İttihat ve Terakki Hafî Teşkîlâtı üyeliği, Çankırı Reji Müdürlüğü, İstanbul Tütün İnhisârı Müfettişliği, Kadıköy Depo Müdürlüğü, İstanbul İnhisâr Başmüdürlüğü Kadıköy Satış Deposu Müdürlüğü, Osmanlı Meclis-i Mebusan I. ve II. Dönem Kala-i Sultânîye (Çanakkale-Biga), III. Dönem Ankara Mebusluğu, TBMM VI. ve VII. Dönem Çanakkale Milletvekilliği yaptı.
1947 yılında vefat edince, İttihat ve Terakki’nin kurucularından biri olarak cenazesi Abide-i Hürriyet’e defnedildi .
Mithat Paşa
Mithat Paşa, 1822’de İstanbul’da doğdu. İki kez sadrazamlık, Tuna, Aydın ve Suriye Valiliği yaptı. İlk Osmanlı anayasası olan Kanun-i Esasi’yi hazırlayan kurulun başkanıdır.
Osmanlı’nın ilk anayasasının ve I. Meşrutiyet’in mimarı reformist Sadrazam Mithat Paşa, Sultan Abdülaziz’i öldürttüğü gerekçesiyle verilen idam kararı gereği Taif cezaevinde 8 Mayıs 1884 günü boğularak öldürüldü. Taif’e gömüldü.
Mithat Paşa’nın kemikleri, 24 Haziran 1951’de Türkiye’ye getirildi. Tabutu, idam cezası aldığı mahkemenin bulunduğu Çadır Köşkü’nde katafalka kondu.
İki gün sonra Cumhurbaşkanı Celal Bayar’ın da katıldığı bir törenle Abide-i Hürriyet Anıtı’nın tam karşısına defnedildi.
Mithat Paşa’nın mezarı üzerine, anayasa kitapçığı şeklinde büyük bir anıt yapıldı.
Eyüp Sabri Akgöl
Eyüp Sabri, 1876’da Ohri’de doğdu. 1894 yılında Harp Okulu’nu bitirdi IV. Ordu emrinde Balkanlar’da çete savaşlarına katıldı. İttihat ve Terakki Cemiyeti’nin kurucuları arasında yer aldı.
Padişah Abdülhamid ve saraya karşı özgürlük mücadelesini başlattı; komutanı olduğu Ohri Redif Taburu, Resne Tabur Komutanı Niyazi Bey ile birlikte binlerce taraftarını silahlandırdı. 23 Temmuz 1908’de Müşir Tatar Osman Paşa’yı, Manastır’daki karargâhını basarak Ohri’ye götürdü.
13 Nisan 1909’da 31 Mart Olayı’nı bastırmak için Selanik’ten İstanbul’a gelen Hareket Ordusu’nda yer aldı. 10 Mayıs 1910’da ordudan istifa etti. İttihat ve Terakki’nin genel merkez üyeliğine seçildi.
1914’te Teşkilât-ı Mahsusa görevlisi olarak gönderildiği Rumeli’de Fransızlar tarafından tutuklanıp Malta’ya götürüldü. Serbest bırakılınca Eskişehir’e yerleşti. Birinci TBMM’ye Eskişehir milletvekili seçildi. Çocuk Esirgeme Kurumu’nun kurucularından birisi oldu.
1935-1950 arasında V., VI., VII. dönemde Çorum ve VII. dönem ve VIII. dönem Erzurum TBMM milletvekili olarak Meclis’te yer aldı.
16 Ağustos 1953’te vefat etti. Abide-i Hürriyet Anıtı’ndaki silah arkadaşı Atıf Kamçıl’ın mezarının yanına gömüldü.
Mithat Şükrü Bleda
1882’de Selanik’te doğdu. Mülkiye Mektebi’ni bitirdikten sonra İttihat ve Terakki Fırkası’nın kuruluşunda vazife aldı. İttihat ve Terakki’nin uzun müddet “katib-i umumi”liğini yapan ve merkez-i umumi azası olan Mithat Şükrü Bleda, İngilizler tarafından Malta’ya sürüldü.
1950 seçimlerine kadar sırasıyla Serez, Drama, Burdur ve Sivas mebusu olarak Meclis-i Mebusan ve TBMM’ye girdi. 19 Şubat 1956’da İstanbul’da vefat etti, vasiyeti üzerine Hürriyet-i Ebediye şehitliğine gömüldü.

abideihurriyet


Bu yazı 65 kez okundu.

Celal Öcal
SON EKLENENLER