• Cumartesi, Mayıs 26, 2018

Dolmabahçe Sarayı

haydaroglu
Murat Haydaroğlu
Kasım21/ 2017

Bin sekiz yüz elli altı yılında tam bitti
Boğaz Cephesi altı yüz metre boyu netti
Kırk üç salonu vardı devletli geldi gitti
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

İki yüz elli binlik metrekare alanlı
Kırk beş bin metrekare oturuma kalanlı
Tarihi görünümlü üç kat simetrik planlı
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Bedende duvarları sağlam örülü taştan
Ana duvar yapısı tuğla projede baştan
Etkilenmez depremden soğuk sıcakla yaştan
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Saatle otuz metre kule ispanya yapmış
Köşesinde fıskiye paralel iki çapmış
Dolmabahçe camide kule yanını kapmış
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

İki yüz seksen beş oda beş yüz yetmiş kapı
Altı haremi musluk mermeri özel yapı
Hamam tasları gümüş ibriğin farklı sapı
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Yetmiş bir nolu oda atam dört sene kaldı
Yabancı ülkelerden davetli konuk aldı
Akşam sofrasında hep müzik söylendi çaldı
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Cam hane kuşluk ahır bulunur döküm hane
Sarayda tuvalet toplam altmış sekiz tane
Tören salonu harem selamlık pek şahane
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Orta sofa köşe oda geleneğe uygun
Batıdaki mimari alıntılarla doygun
Denetlenir gelenler korunur olmaz soygun
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı
Hereke halıları duvar süsü hoş durur
Avizelerinde gaz ışığı başka vurur
Baccarat bahemia kristaller ayrı gurur
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Sevres yıldız porselen fincan tabaklar özel
Çeşitli devletlerden hediyeler çok güzel
Tabloları batılı ressamlar yapmış uzel
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Kuşluk koltuk valide harem yol taraf kapı
Beş tane diğer yönde var demir kolu sapı
Hazine saltanat kapısı tarihi yapı
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

İngiliz kralı Irak Kralı’nı ağırladın
Yugoslav Kralı Afgan Kralı’nı ağırladın
Ürdün Kralı’nı İran Şahı’nı ağırladın
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Tülleri halıları hepside yerli malı
Havuzunun başında kauçuk ayrı dalı
Boğazdaki yapıtlar yanında yavru yalı
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Abdülmecid, Abdülaziz, V. Murad sultan idi
II. Abdülhamid, V. Mehmed Vahideddin sultan idi
Halife Abdülmecid senle yaşamış idi
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı

Atatürk’ün vefatı orada oldu anı
Hiç bir yerde emsali yoktur bendeki kanı
Dünyaya seslenirim Dolmabahçe’yi tanı
Eşsiz muhteşem eser Dolmabahçe Sarayı


Bu yazı 158 kez okundu.

Murat Haydaroğlu
SON EKLENENLER