• Cuma, Mart 23, 2018

Giresun’da bir Türkçü komünist Mustafa Kazım Kip

yunus-yilmaz
Yunus Yılmaz
Mart02/ 2018

7 Ağustos 1920 tarihinde Giresun’dan Mustafa Kemal Paşa’ya “Türk proletaryasının kahraman müdafii” olması dolayısıyla bir teşekkür telgrafı çekilir. Telgrafı çeken Türkiye Sosyalist Fırkası üyesi Mustafa Kazım Efendi’dir. Mustafa Kemal Paşa, Giresunlu Topal Osman Ağa’ya bu kişinin kim olduğu hakkında 12 Ağustos tarihli telgraf ile bilgi ister. Cevap yazısında Osman Ağa “Teşekkür telgrafını çeken Mustafa Kazım Efendi, Balkan Savaşı sırasında Giresun redif taburunda yazıcı çavuşu iken evlendiği kadının ziynet eşyalarını çalmış ve memuriyetinin nüfuzundan yararlanarak ele geçirdiği paralarla Paris’e kaçmıştı. Mustafa Kazım Efendi yedi seneden beri Paris’te oturuyor. Giresun’da ailesi mühtediye bir Ermeni kadınla evli olup Amin isminde kimliği belirsiz bir sosyalist ile on beş gün önce Giresun’a gelmişlerdir.” bilgisini veriyor ve ilaveten güçlü bir teminat ile serbest bırakıldığını ifade ediyor.1
Mustafa Kazım Kip ismine tarihçiler 1977 yılı sonunda İbrahim Sırrı Topçuoğlu tarafından çıkarılan “Savaş Yarası” adlı anı kitabı yayımlandıktan sonra aşina oldular. Adı geçen anı kitabının bir bölümünde Mustafa Kazım Kip’in kendi notlarından oluşan anıları, kendisi ölümünden sonra yayınlanmasını vasiyet ettiği için konulmuş.2 Mustafa Kazım Kip’in anılarına ilk eleştirel yazıyı ise Mete Tunçay Hoca yapmıştır.3 Mete Hoca bu anıların aslında bizlere, Kurtuluş Savaşı’nda solcularla Mim Mim Grubu arasında nasıl bir işbirliği olduğu yönünde bilgiler verdiğini, ilgili yazısında belirtmiştir.
Mustafa Kazım Kip ile ilgili gerek bendenizin ve gerekse başka tarihçi ve araştırmacıların yapmış olduğu araştırmalarda kendisi hakkında epeyce bilgi verildiği ve tekrara düşmemek için ayrıca bahsetmeyeceğim.4yunus-2
Mustafa Kazım Kip’i bu yazıda işleme nedenim şahsı hakkında yeni bilgiler ortaya çıktığı içindir. 2017 yazında Milli Mücadele ve Cumhuriyet tarihi döneminde Giresun hakkında bilgi veren iki kitap çıktı. Her ikisi de Giresunlu Osman Fikret Topallı’nın anılarından ve notlarından oluşmaktadır. Bu kitapların ilki Veysel Usta ve Mustafa Çulfaz’ın birlikte hazırladıkları kitap, “Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi Tarihinde Giresun, Milli Mücadele Günlerinde İzler, Notlar, İntibalar” başlığıyla çıktı. Bir diğer çalışma ise Cemil Koçak’ın 2 cilt halinde hazırladığı “Giresun Günlükleri” adlı kitaptır.
Bu arada Osman Fikret Topallı’yı kısaca tanıtmak gerekirse Giresunlu Topal Osman Ağa’nın en yakın arkadaşlarından biridir ve Milli Mücadele’de Giresun’da gelişen olayların bir numaralı tanığıdır dersek yeterlidir.
Osman Fikret Bey’in notlarından çıkan her iki kitapta, komünist Mustafa Kazım Kip ile ilgili bilgilere ulaşmak bendenizi fazlasıyla şaşırttı. Çünkü Osman Fikret Topallı ile Mustafa Kazım Kip’in birbirlerini tanıdıklarını bilmiyorduk. Başka bir araştırmacı da, “Türkçü bir fikre sahip olan Osman Fikret Topallı’nın Mustafa Kazım Kip gibi bir komünist ile ne işi olabilir ki” diyerek şaşkınlığını ortaya koyabilirdi?! Oysa bu durum bendenizi hiç şaşırtmazdı, çünkü Türkiye’de ilk komünistler, Türkçülerin içinden çıkmıştır. Ki Mustafa Kazım Kip de Türkçü bir geçmişe sahiptir ve en önemlisi Osman Fikret Bey anılarında, “Mustafa Kazım Bey Türkçü idi” diyerek onun siyasi görüşünü ifade etmektedir.5
Osman Fikret Bey, 29 Mayıs 1919 tarihli günlüğünde postaya gittiğini, Paris’ten bir zarf geldiğini öğrenince mektubu aldığını not ediyor. Mektup, arkadaşı Mustafa Kazım’dan geliyormuş. Mektubun yanında resmini6 ve bir adet kartpostal yollamış. Kartpostal Pontus Cumhuriyeti haritasını gösteren bir vesika. Kazım Kip, bu kartpostal ile Giresunlu arkadaşlarını Karadeniz’deki Rum siyasetine karşı uyarıyor.7
Osman Fikret Bey, Mustafa Kazım Kip’ten ikinci mektubunu 9 Haziran 1919 tarihinde almış. 2 Haziran 1919 tarihli mektupta İstanbul’da olduğunu bildirmiş, ama kimseye söylememesini tembih etmiş. Mektubunu ise “Şimdilik selam, ey Türklük ve İslamiyet’le müftehir yaşayan son gençler” diye bitirmiş. Bu mektuba cevaben ise Osman Fikret Bey “tehlikeli işlerle böyle zamanlarda meşgul olmamasını doğru bulmadığımı samimi olarak kısaca kaydettim” diyor.8yunus-1
Vanlı Mustafa Kazım Kip’in 1919 yazı başında İstanbul’a geldiğini Türk Solu tarihi araştırması yapanlar, bu konulara hakim olanlar zaten biliyor. 6 Temmuz 1919 tarihli İdrak gazetesinde “Türkiye Sosyalist Fırkası Paris azasından Mustafa Kazım arkadaş” denilerek, bu yazının yanında bir de Mustafa Kazım’ın fotoğrafı konularak haber yapılmış. Kaldı ki Osman Fikret Bey de 14 Haziran 1919 tarihli günlüğünde “Mustafa Kazım Bey’e İstanbul’da İdrak gazetesi vasıtasıyla bir mektup yazdım” diyor.9
Vanlı Mustafa Kazım Kip’in yayımlanan anılarında Paris’ten avdet ettiğinde İstanbul’da ilk uğradığı yer Türkiye Sosyalist Fırkası’dır. Bu anılarında İdrak gazetesi sahibi İştirakçi Hilmi ve gazetenin mesul müdürü Mustafa Fazıl Çun ile nasıl tanıştığını çok güzel bir şekilde anlatır.10
Mustafa Kazım, İştirakçı Hilmi’nin teklifi ile birlikte çalışmaya başlayınca haliyle partiye başka sosyalist ve komünist temsilciler de uğrar. Birgün Rusya’dan gelen iki komünist temsilci, İngilizce, Fransızca ve İtalyanca bazı beyannameler getirir. Bu beyannamelerin İstanbul’da dağıtılmasını isterler. Beyannameler Türk halkının İngiliz ve Fransız emperyalizmine karşı mücadele etmesi gerektiği yönünde yazılardan oluşmaktadır. İştirakçı Hilmi bu beyannameleri para karşılığında dağıtmak isteyince Mustafa Kazım bir beklenti içinde olmadan dağıtabileceğini söylemiş ve denileni de yapmış. Lakin bu tehlikeli işi tek başına yapmak zor olacağı için daha önceden bildiği Milli Mücadele komitesi (Karakol Teşkilatı olsa gerek) adlı örgüte başvurmuş. Başlarında Topkapılı Mehmet isminde biri varmış. Topkapılı Mehmet de Mustafa Kazım’ı, Hemşinli Mehmet veya diğer adıyla Komünist Mehmet ile tanıştırmış. Hemşinli de, Mustafa Kazım’a başı derde girdiği zaman araması için telefon numarası vermiş, “Biz seni yurt dışına kaçırırız” demiş. Mustafa Kazım, Hintli askerler içinde beyanname dağıtırken yakalanacağını anlayınca bu örgüt tarafından Rusya’ya kaçırılır.11
Sipahi oğlu Mustafa Kazım Kip, anılarında birçok olayı karıştırsa da anılarında genel olarak doğruyu anlatıyor. Lakin anlattıklarının tarih sıralamasını doğru yapamıyor gibi gözüküyor. Birincisi anlattıkları 1919 senesinde geçiyorsa Topkapılı Mehmet Bey’in başında bulunduğu Mim Mim Grubu 1921 senesinde resmi olarak kuruldu. Bu tarihten önce muhtemelen Karakol Teşkilatı içindeydiler, ama bu teşkilatın içinde Topkapılı Mehmet Bey mevki olarak yukarıda bir yerde miydi bilinmez! Kendisini arayarak, sorup soruşturarak Topkapılı Mehmet Bey’in başında bulunduğu örgütü bulması iddiası da şüpheli gözüküyor.
Osman Fikret Topallı’nın anılarında “tehlikeli işlerle böyle zamanlarda meşgul olmamasını doğru bulmadığımı samimi olarak kısaca kaydettim” demesi hakikaten 1919 Mayıs-Haziran aylarındaYunus-3 Müdafaa-i Milliye Grubu veyahut Mim Mim Grubu değilse de Karakol Teşkilatı veya buna benzer milliyetçi bir örgüt ile işbirliği içinde olduğunu bize düşündürtmektedir. Muhtemel ki, bu mektupta Hintli askerler arasında beyanname dağıtacağından mektubunda Osman Fikret Bey’e bahsetmiş olmalı ki, Osman Fikret Bey de “tehlikeli işlerle böyle zamanlarda meşgul olmamasını” istiyor!
Bir başka aydınlığa kavuşması gereken konu ise Mustafa Kazım Kip’in, 1920 yılında Topal Osman Ağa tarafından gözaltına alındığında hangi “kuvvetli teminat” ile serbest bırakıldığı konusudur. Akla üç ihtimal geliyor. Birincisi anılarında anlattığı gibi 1919 yılı içinde Rusya’ya kaçmak zorunda kalmıştı, dönüşte eğer Türkiye’de ilk Giresun’a uğramış ise Topal Osman Ağa’nın iyi ilişkiler içinde olduğu Bolşevik Rus veya Bolşevik Türk unsurlar tarafından serbest bırakılması istenmiştir. İkinci ihtimal Mustafa Kazım’ın işbirliği içinde olduğu İstanbul’da mevcut bulunan Karakol Teşkilatı veya buna benzer milliyetçi bir teşkilat istemiştir. Üçüncü ihtimalde başta onu daha önce Giresun’da tanıyan Osman Fikret Topallı veya diğer Giresunlu arkadaşları istemiş olabilir.
“Giresunlu Topal Osman Ağa ve Mim Mim Grubu ile ilişkisi” başlıklı yazımda Ağa’nın Karakol ve Mim Mim Grubu üyesi Ali Osman Kahya ile tanış olmasına dikkat çekmiştim. Topal Osman Ağa’nın yanında Tirebolulu Binbaşı Hüseyin Avni Alparslan’ın kuzeni Hulusi yoldaşın Mim Mim Grubu ile ilişkisi olduğu gibi, ailesi Giresun’da ikamet eden komünist Mustafa Kazım’ın da Mim Mim Grubu ile bağlantısı mevcut. Hakikaten bu bağlantılar ve tanışmalar nasıl oldu tam olarak bilemiyoruz. Acaba Topal Osman Ağa ile Ali Osman Kahya’nın tanışıklıkları Balkan Harbi ya da Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar gidiyor mu? Bu bağlantı ve tanışıklıkların çözülmesinin Milli Mücadele’de Giresun tarihine ayrı bir renk katacağı kesin!
Osman Fikret Topallı ile Mustafa Kazım Kip’in mektuplaşmaları 1960’lı yıllarda da olmuş.12 Bu tarihten yaklaşık bir yıl sonra Mustafa Kazım Kip, 1964 yılında ise Osman Fikret Topallı vefat etmiştir. Osman Fikret Topallı 1946 yılı tarihli günlüğünün girişine şu notu düşmüş. “Kazım Kip Devlet Demiryolları; 1-4 ambar memuru Galata/İstanbul”13. Anlaşılıyor ki bu adres Mustafa Kazım’ın adresi ve Osman Fikret Bey mektuplarını bu adrese yolluyormuş.
Milli Mücadele döneminde bolşevik ve komünist faaliyetlerde bulunanların bir şekilde Giresun’da doğması, büyümesi, burada akrabalık ve dostluk ilişkilerinin olması fazlasıyla ilginç, hatta Beynelmilel İşçiler İttihadı üyesi Mustafa Kazım Kip ile Osman Fikret Topallı’nın arkadaşlıkları fazlasıyla tesadüf! Komünist Acara Hükümeti reisi Hemşizade Hasan Tahsin Bey’in bile Giresun’da doğması ve Giresun doğumlu TKP lider Mustafa Suphi’nin öğrencisi ve en yakın dostu olması gibi konular tesadüfle açıklanabilir mi? Topal Osman Ağa’nın Bolşeviklerle herhangi bir izah ile açıklanamayan ve bir yere oturtulamayan ilişkileri sizce normal mi?!

Dipnotlar:
1. Süleyman Beyoğlu, Milli Mücadele Kahramanı Osman Ağa, Bengi Kitap, 2. Baskı, İstanbul, Aralık 2009, s: 160
2. İbrahim Sırrı Topçuoğlu, Savaş Yarası Anı 1, Güryay Matbası, İstanbul, Aralık 1977, s: 150-169
3. Milliyet Sanat Dergisi, sayı: 260, 16 Ocak 1978, s: 25
4. Mustafa Kazım Kip hakkında bilgi için bakınız: Yunus Yılmaz, Kurtuluş Savaşında İstanbullu ve Ankaralı Komünistler, İleri Yayınları, İstanbul, Kasım 2014, s: 65-67-70; Dr. Asaf Özkan, İşgal İstanbul’unda İstihbarat ve Eylem Mim Mim Grubu, Salkımsöğüt Yayınevi, Erzurum, Nisan 2015, s: 47-90; Erden Akbulut-Mete Tunçay, İstanbul Komünist Grubu’ndan Türkiye Komünist Partisine 1919-1926, 1. Cilt, Sosyal Tarih Yayınları, İstanbul, Aralık 2012; Erol Ülker, İşgal İstanbul’unda Müdafaa-i Milliye’nin Kuruluşu Üzerine Bir Değerlendirme: İttihatçılar, Komünistler, Sosyalistler, Kebikeç Dergisi, sayı: 41, Yıl: 2016, s: 75- 76-77
5. Veysel Usta-Mustafa Çulfaz, Müdafaa-i Hukuk ve İstiklal Harbi Tarihinde Giresun, Milli Mücadele Günlerinde İzler, Notlar, İntibalar, Serander Yayınları, Trabzon, Nisan 2017, s: 269
6. Dr. Ruşen Topallı’dan aldığımız fotoğrafın aynısı TSF’nin yayın organı İdrak gazetesinin 6 Temmuz 1919 tarihli nüshasındaki fotoğraf ile aynıdır. Yardımlarından dolayı Dr. Ruşen Topallı’ya teşekkürlerimi sunuyorum.
7. A.g.e., s: 255
8. A.g.e, s: 269
9. A.g.e., s: 260
10. İbrahim Sırrı Topçuoğlu, A.g.e., s: 154-155-156
11. A.g.e., s: 158-159-160
12. Osman Fikret Topallı, Giresun Günlükleri-2 (Yayına Hazırlayan: Cemil Koçak), Alfa Yayınları, İstanbul, Haziran 2017
13. A.g.e., s:743


Bu yazı 296 kez okundu.

Yunus Yılmaz
SON EKLENENLER