• Cuma, Mart 23, 2018

İngilizler Kudüs’ü nasıl işgal etti?

kologlu
Orhan Koloğlu
Mart02/ 2018

Mustafa Kemal’in 20 Eylül 1917’de Enver Paşa’ya gönderdiği bir rapor var. Bu raporda Alman subayların Osmanlı ordusundaki hakimiyetinden şikayetlerini dile getiriyor.
Mesela Alman subaylar hiç Türkçe bilmiyor. Başkumandan orduyu resmen Almanca idare ediyor, ancak bu sefer de Türk askeri Almanca bilmiyor. Sadece üst rütbeli subaylar Almanca biliyor.
Bu hikâyenin içinde, savaşın sonu yaklaşırken verilen bu raporda, Başkumandan Enver Paşa’ya ve Başbakan olarak Talat Bey’e Almanlarla işbirliğinin hiçbir halta yaramadığını, bilakis işi kötüye götürdüğünü açıkça yazıyor. Vatandaşımızın ve askerimizin gelişmesini engellediklerini, İttihatçı savaş politikalarının tamamen yanlış olduğunu anlatıyor.
Tam Alman karşıtı bir rapor. Tabii önyargılı bir düşmanlık değil bu. Alman subaylarla yıllarca çalışmış biri olarak yapıyor bu tespitleri.
Bir yandan da İttihat ve Terakki politikalarının öncelikle halkı kurtarmayı hedef almasını istiyor. Bunun içinde mesela kesin olarak Arap düşmanlığı yok. Kendisi de tam o sırada Halep tarafındaki ordunun kumandanı. Sina Cephesi, aslında Mısır’ı almak için kurulan, başına Cemal Paşa’nın getirildiği cephe. Sina cephesinin hallini istiyor. Çünkü o cephede epey zor durumdayız. Hicaz demiryolunu İngilizler işgal etmiş, ajanlarını sokmuş Şerif Hüseyin’i ayaklandırmış, Şerif Hüseyin’in iki oğlu Osmanlı Mebusan Meclisi’nde mebusken Şerif Hüseyin ayaklanıyor. Düşünebiliyor musunuz?
Böyle bir durumda Osmanlı ne yapsın? Ne yapabilir? Açlıktan askerin ölüyor. “Türk-Alman İlişkileri” kitabım yeni çıktı, orada da açıkça belirttim, bir para dağıtma yarışı var. Arapları tavlamak için. En büyük parayı İngilizler dağıtıyor. Çil çil altın dağıtıyorlar. Fransızlar da katılıyor Suriye için bu yarışa. Alman ise üçüncü planda ancak, çünkü onlar ekonomik olarak pek parlak durumda değil. Osmanlı ise altın veremiyor, kağıt para veriyor, Araplar ise bunu kabul etmiyor, altın istiyorlar!
Kudüs hikâyesi işte burada başlar.
Atatürk, bu raporu verdikten sonra Vahdettin’le birlikte Almanya’ya ziyarete gönderilecektir, o sırada da İngiliz orduları Araplarla birlikte bir yürüyor, Kudüs’e kadar varıyorlar.
Atatürk, Kudüs’ü bırakmayalım diye tepiniyor mu? Hayır. Arap’ın da hakkı vardır diyor.
Bizim hükümet ise, Sina cephesini bozuyorlar, İngilizler yürüyüşe geçince, Kudüs’ü oradaki Müslüman şeyhe belediye başkanı olarak teslim ediyor. Yani Osmanlı, Kudüs’ü İngilizlere değil Araplara teslim etmiştir. Osmanlı artık Kudüs’le alakalı değildir. Bir gün sonra ise İngilizler girerler. Arap da çaresiz onlara selam verir.
Atatürk daha o zaman, Eylül 1917’de uyarmıştır, Kudüs’e sahip çıkmak gibi bir şey söz konusu değil. Sina cephesini ortadan kaldıralım, Halep’e kadar geri çekilelim, orada bir savunma hattı kuralım diye uyarıyor. Bu uyarı dinlense Halep elimizden çıkmazdı mesela.
Suriye denilen ülke nedir? Sahil boyuyla sınırlıdır. Akdeniz dünyanın en büyük ticari bölgesidir. Suriye’nin sahil boyu çok önemli. Ama kimlerin kontrolünde? Tüccarların. İtalyan, Alman, İngiliz, Fransız…
Ben orada üç sene de yaşadığımız için çok iyi biliyorum, sahilin hemen arkası nedir? Dağ. Dağın arkası ise çöl. Orada hayat yoktur, hiçbir şey yoktur. Orada askeri de yürütemezsin. Bizimkiler o yüzden kaybetti orada.
Çöle İngiliz Şerif Hüseyin’i soktu. Onlar zaten çölde yaşıyor, dayandılar.
Mustafa Kemal’in dediği de bu, buralarda direnemeyiz, çekilelim diyor. Almanlar ise, İngilizleri Sina’da tutabilirsek, İngilizleri yenebiliriz derdinde. O yüzden Sina’ya saldırıyı kışkırtıyor.
Mustafa Kemal, görevden ayrıldıktan 2-3 ay sonra İngilizler Kudüs’e girdi. Kudüs’teki meşhur Arap Şerifi’ne Kudüs teslim edilmişti, biraz önce bahsetmiştim. O da İngilizlerle anlaşıyor.
Mustafa Kemal’in 20 Eylül 1917 tarihli raporuna tekrar dönersek, askerin durumunu, çaresizliğini, Almanların hatalarını bir bir anlatıyor. İlginç olan bu raporda Arap karşıtı bir duruşu da yoktur Atatürk’ün.
Bakın ilginç bir şey anlatayım, 1974’te Beyrut’ta bir Arap subayın, ismi Fevzi Kavukçu, hatıraları çıkmıştı, orada anlatıyor. Kudüs kaybedilmeden önce, Osmanlı ordusu kaçıyor, Mustafa Kemal’e geliyor ve diyor ki “Trablus Şam’da bir ailem var. Bana izin verin, onları kurtarmak için ayrılayım.”
Orada Atatürk’ün çok güzel bir lafı vardır, “Git Trablus Şam’a, aileni kurtar, ama sonra bize tekrar katıl” diyor. Bakın çok önemli. Arap İsyanı başlamış, Şerif Hüseyin İngilizlerle birlikte yürüyor, ama Mustafa Kemal hâlâ Arap subayın ailesini ve geleceğini düşünüyor. Aşağıdan gelen Arapla bir kavgası yok Atatürk’ün. Nitekim sonra da “Yurtta Sulh Cihanda Sulh” politikasını yürütüyor.
Kudüs’ün yitirilmesinde Atatürk’ün bir kusuru yok. En başta dedikleri dinlense, Mısır seferinden vazgeçilse, oralar belki yitirilmeyecekti.
Bilindiği gibi, İttihat ve Terakki, Yahudi düşmanlığı hiç yapmamıştır. Yahudi düşmanlığı Almanlarda vardır. O da Hitler döneminde esas olarak.
Şerif Hüseyin’e gelirsek, o da Halifelik davasında Osmanlı’ya bayrak açar, ancak İngiltere buna yanaşmaz. İngiliz Kralı’nı bile Halife yapmaya kalkışırlar! Düşünebiliyor musunuz? Neden? Çünkü 300 milyon Müslümanı yönetiyor! Diyorlar ki, Türkiye’deki Müslüman sayısı 10-15 milyon.
Asıl mesele, İslam dünyasını petrol için kontrol etmek. Şerif Hüseyin’le oynadılar bunu. Sonra Mısır Kralı’nı Halife yapmaya kalkışırlar. Sonra da Mekke ve Medine’yi Suudilere verirler. “Türk-Arap İlişkileri” isimli yeni kitabımda bütün bunları uzun uzun açıkladım. Türk Solu’nda da yazmıştım geçen sene.
Kudüs’ün Müslümanların egemenliğinden çıkmasının asıl sorumlusu ise Arap İsyanıdır. Bakın, dikkat edin. Kudüs Osmanlı toprağıydı. Müslümanlar tarafından yönetiliyordu. Osmanlı orayı İngilizlere değil, Araplara teslim edip çekilmiştir. Araplar da İngilizlere teslim etmiştir.
Kudüs’e Yahudi yerleşimi de esas olarak Osmanlı sonrası gerçekleşmiştir. Osmanlı hiçbir nüfusun şuraya ya da buraya yerleşmesine karşı çıkmıştır. Zaten Yahudiler de Osmanlı döneminde Filistin’e yerleşmemiştir, Selanik’e yerleşmiş, İzmir’e yerleşmiş, İstanbul’a yerleşmiş. Nerede ticaret yapacaksa oraya yerleşmiş. Kudüs’te yoklar, çok azlar. Kudüs’e Yahudi yerleşimi Birinci Dünya Savaşı sonrası İngiliz kontrolündeyken gerçekleşmiştir.
Peki İngilizler Kudüs’e niye Yahudileri yerleştiriyor? Bunda ABD’nin desteğini alma isteği de var. Yahudilerin en güçlü olduğu ülke ABD.
Balfour Deklarasyonu’nu da hatırlamak gerekiyor. Hepsi bir İngiliz oyunu. Amaç, ABD’deki Yahudilerin desteğini almak ve bu şekilde ABD’nin Birinci Dünya Savaşı’na İngilizlerin yanında yer almasını sağlamaktır.
Maalesef Arap İsyanı da Balfour’un gerçekleşmesini sağlamıştır. Mesela Şerif Hüseyin, Balfour Deklarasyonu’nu öğrenince hiç tepki göstermiyor. Çünkü bütün parasal desteği İngilizlerden alıyorlar, nasıl ses çıkarsınlar. Araplar, daha doğrusu Şerif Hüseyin Kudüs Osmanlı’nın elinde kalacağına İngilizlerin elinde kalmasını tercih etmiştir.
Atatürk, İstiklal Savaşı sırasında mesaj gönderiyor bütün Araplara, “Siz de katılın” diye, katılmıyorlar. İngilizlerin duruşuna baktığımızda ise, şunu görürüz, Arapların isyanını desteklerler ama amaçları Arapların bağımsızlığı değil, oradaki petrolü kontrol etmektir. Sınırları bile petrol boru hatlarına göre çizmişler!


Bu yazı 40 kez okundu.

Orhan Koloğlu
SON EKLENENLER