Kürt sorunu yok, Kürt istilası var!
TÜRKSOLU
Anasayfa  |  Gazete  |  Dergi   |  Kitaplar  |  Broşürler  |  Filmler  |  Ziyaretçi Defteri  |  Abonelik  |  Künye  |  İletişim  |  Arşiv  |  Sayı: 

Sayı: 40-41

Sinei Millete

21 dakikalık film
 

Kürt sorunu yok,
Kürt istilası var!

Terörle mücadeleyi yasalar değil ABD kısıtlıyor

Ordu ve Hükümet kanadından Kürt meselesi üzerine açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Genel Kurmay İkinci Başkanı'nın "sınır ötesi" açıklamasından sonra bu defa da Genel Kurmay Başkanı'ndan "Yetkilerimiz kısıtlı. Bu kısıtlı yetkilere karşın terörle mücadele ediyoruz" açıklaması geldi.

Ordu kanadının terörle mücadeleye vurgu yapan açıklamalarına karşın Hükümet sorunu bir "terör" ve "terörle mücadele" sorunu olarak değil, "demokratikleşme" sorunu olarak gördüğünü, hatta "milli bir mesele" olarak gördüğünü bizzat Başbakan'ın ağzından açıkladı.

Öncelikle Ordu kanadının görüşleri üzerinde biraz durmakta fayda var. Genel Kurmay, mevcut yasaların kendilerinin terörle mücadelesini kısıtladığından bahsediyor. Hükümet ise askerin terörle mücadele etmesi için herhangi bir kısıtlama olmadığı cevabını veriyor.

Terörle mücadele hukuki bir mesele değildir. Çünkü ortada terör varsa, hukuk dışı bir olguyla karşı karşıyayız demektir. Böyle bir durumda, yapılacak iki şey vardır, birincisi hukuk dışına çıkan terör güçlerini yakalamak ve hukuka teslim etmek. İkinci yol ise hukuk dışına çıkan terör güçlerini, silah yolu ile engellemek, yani askeri yol.

Ordu, terörle mücadelede silahı kullanır. Onun görevi, devlete silah çeken teröristi etkisiz hale getirmek, silah bırakmaya zorlamak, yakalamak, en son seçenek olarak da yok etmektir.

Ordu'nun şikayeti eğer mevcut yasalarla teröristlere, onların destekçi ve yandaşlarına caydırıcı bir veza verilemediği ise bunda elbette haklıdır. Bir terör örgütünün, örgüt üyelerinin ve yandaşlarının serbestçe hareket etme hakkına sahip oldukları bir ülke durumundadır Türkiye. Ama bunun böyle olması, Ordu'nun terörle mücadele etmesinin kısıtlanması değildir. Siz teröristi yakalarsanız ve onu hukuk bırakırsa yapmanız gereken teröristleri yakalamaya devam etmektir. Zaten serbest bırakılıyorlar diye bir bahane olamaz.

Burada Ordu'nun, terörle mücadelede en büyük kısıtlayıcı gücü açıklamadığını belirtmeliyiz. Bugün Türk Ordusu terörle yeterli şekilde mücadele edememektedir çünkü Ordu'nun terörle mücadelesi ABD tarafından kısıtlanmaktadır. Türk Ordusu, arkasında ABD'nin bulunduğunu bildiği teröristlerle mücadele edememektedir. Çünkü böyle bir mücadelenin sonunda ABD ile savaşma riski bulunmaktadır.

Ancak gerçek bu olduğu halde Ordu, terörün arkasındaki esas güç olan ABD'nin askeri gücünü ortaya koyacağına, tam tersi kaçamak bir yol tutmakta ve AB Uyum Yasaları'nı hedef almaktadır. Ordu burada açıkça hedef saptırmaktadır. Bunun siyasi izdüşümü ise, AB karşıtı ABD'ciliktir.

Türkiye’de Kürt istilası
Kurtuluş Savaşımıza katılmayan Kürtler, özellikle 1990 yılından itibaren yoğunlaşan bir şekilde Türk devletine savaş açmıştır. Kürtçülerin en önemli tezlerinden biri de Güneydoğu’da ekonomik ve sosyal zorlukların olduğu ve devletin bu bölgeleri boşladığıdır. Oysa nüfus artış oranları Kürtçüleri yalanlamaktadır. 1990’dan itibaren Türkiye’de 15 yıllık nüfus artış oranı ortalama % 24’tür. Oysa bu rakam Güneydoğu’da % 40’tır. Karadeniz,
İç Anadolu ve Doğu Anadolu’nun Türk nüfusu azalırken Kürt nüfusu artmaktadır.

ABD uluslararası Kürt meselesinde dümeni ele aldı

PKK'nın son dönem artan silahlı eylemliliğinin arkasındaki gücü Ordu doğru bir şekilde tespit edebilmiş midir? Ya da bunu açıklayacak cesarete sahip midir acaba?

PKK eylemliliğini, Türkiye'nin AB sürecini baltalamakla açıklayan teoriler, özellikle iktidar içindeki Kürtçüler tarafından ve bir kısım medya tarafından yüksek sesle dillendirilmeye başlandı.

PKK'nın silahlı eylemleri, AB Uyum Yasaları'nı hedef konumuna getirecektir. Çünkü gerçeken de mevcut yasal düzenlemeler terörü cezasız bırakmakta, hatta devlete karşı terörü korumaktadır. Bu nedenle PKK eylemleri, nesnel bir şekilde, toplum içinde AB'ye ve AB Yasaları'na tepkiyi yükseltecektir.

Bu işin doğasıdır. Bu eylemlere girişen PKK da elbette bunun bilincindedir. Ancak PKK'nın eylemleri, Türkiye'nin AB sürecinde tam olarak nereye düşmektedir?

PKK'nın son silahlı kampanyası dikkat edilirse ABD'nin tüm Orta Doğu'da PKK'ya yüklediği yeni misyonla doğrudan alakalıdır. PKK'yı uluslararası operasyonel güç olarak değerlendiren ABD, bu gücü Türkiye, İran ve Suriye'nin üzerine salmıştır. Artan PKK terörünün nedeni, ABD'nin uluslararası Kürt meselesinde dümeni ele almış olmasıdır.

Kuzey Irak merkezinde denetimi ele alan ABD, bölge ülkelerine ve elbette Kürt meselesinde söz sahibi olmak isteyen rakibi AB'ye karşı önemli bir avantaj elde etmiştir. Bu avantajı değerlendirerek, uluslararası Kürt hareketinin ikinci ayağı olan PKK'yı da tümüyle ele geçirmiştir. PKK'nın ABD tarafından tümden ele geçirilmesi, uluslararası Kürtçülüğün hamiliğinin Avrupa'nan ABD'ye geçmesi demektir. Bu bakımdan ABD, çok önemli bir uluslararası mevzi kazanmış bulunmaktadır.

PKK saldırıları neyi hedefliyor?

Böyle bir mevzide başlayan PKK saldırıları, doğrudan ABD'nin lehine bir süreci tetiklemektedir.

Şöyle ki:

1- PKK saldırganlığı Türkiye'de AB'ci çevreleri tecrit etmektedir. Böylece ABD, AB'ye karşı güçlenmektedir. Türkiye'nin AB üyelik görüşmelerinde sıkışacağını gören ABD, PKK'yı Türkiye'ye saldırtarak Türkiye'yi AB'dern kopartmakta ve kendine bağlamaktadır.

Bu noktada Kıbrıs'taki gelişmelerle Kürt meselesindeki gelişmeler birbirini doğrulamaktadır. ABD'nin Kürt meselesinde inisayatifi ele almasına Fransa, Rumların hamiliğine soyunarak ve Türkiye'yi köşeye sıkıştırmaya çalışarak cevap vermektedir. Ancak bu silah da geri tepmekte, Türkiye'de AB karşıtlığını arttırmakta, Türkiye'yi daha çok ABD'ye itmektedir.

2- PKK saldırıları Türk hükümetini bir çıkmaza sokmaktadır. Terör, bir hükümet için olabilecek en önemli sorundur. Terörle mücadelede yetersiz kalan hütkümet ayakta kalamaz.

Bunu gören Hükümet, ister istemez ABD taleplerine boyun eğmek zorunda kalacaktır. Terörün bitmesi karşılığında teröre ve arkasındaki ABD'ye belli bazı tavizlerin verilmesi gerektiği düşüncesi güç kazanacaktır. Nitekim öyle de olmaktadır.

3- PKK saldırıları sadece Hükümeti değil aynı zamanda Ordu'yu da yıpratmaktadır. Teröre karşı eli kolu bağlı bir asker görüntüsü Ordu'nun prestijini düşürmektedir.

Ancak Ordu üzerindeki asıl etkisi prestij kaybından ziyade askeri bir tehdittir. ABD, PKK'yı saldırtarak Türk Ordusu'na bir savaş durumunda ne kadar güçlü olduğunu göstermektedir. Teröre karşı mücadelede bile yetirsiz kalan bir ordunun ABD'ye karşı savaşı göze alması elbette beklenemez.

4- Son olarak PKK saldırıları Amerikancı bir darbenin ön koşullarını sağlamaktadır. Artan terör, ister istemez sivil idareden askeri bir idareye geçişi zorlar. Dünyanın her yerinde yoğun şiddet olan ülkelerde askeri önlemler çoğalır. Türkiye'de artan terörün askeri önlemleri arttıracağı beklenmelidir.

Ama sadece önlemler değil aynı zamanda askerin siyasal varlığı da artacaktır. Bu ise, ABD'nin tam da 12 Eylül stratejisidir. Terörü önce tetiklemek, sonra ise onu dizginleyecek bir komuta kademesine olur vermek! Artan terör kampanyasının böyle bir sonucu da beklenmelidir.

Harita 2: Kürt İstilasının göç yolları
(Ana hatlar: Akdeniz ve Ege)

Kürt nüfus artışı doğal bir artış değildir, bir istila hareketinin parçasıdır. Diyarbakır merkezli Kürtçü hareket bu noktadan çevresine doğru bir Kürtleştirme hareketine girişmiştir. Irak ve İran sınırına doğru başarı ile tamamlanan hareket (yeşil bölge) artık kuzeye doğru yönelmiştir. Haritada turuncu renkte görülen bölge son beş yıldır PKK’nın sızmaya ve
yerleşmeye çalıştığı bölgedir.

PKK stratejisinin en önemli ayağı ise, büyük şehirlere
ve kıyı şeridine hakim olmaktır. Bu nedenle
Güneydoğu’dan bu bölgelere planlı bir nüfus kaydırma politikası izlenmektedir. Antep’ten İzmir’e kadar güney sahillerinin etnik yapısı değiştirilmiştir. Hedef alınan
bölgenin özelliği denize açılma kapısı olmasıve ekonomik rant kaynağı olmasıdır. Yukarıdaki haritada görüldüğü gibi, Kürtler Türk nüfusun dört misli üremekte ve bu nüfus fazlalığının bir bölümünü Güneydoğu’da tutmakta, önemli bir bölümü ise Türk bölgeleri istila etmek için göçermektedir.

Türkiye'yi Apo ve PKK'ya
muhtaç etme operasyonu

Türkiye'ye böylesi bir stratejik saldırı başlatan ABD aynı zamanda kendi denetimindeki medyayı da manipülasyon için devreye sokmaktadır.

1- Amerikancı Akşam gazetesi, artan saldırıların Türkiye'yi sınır ötesine çekmeye çabaladığını, bu tuzağa düşülmemesi gerektiğini yaymaktadır.

2- Amerikancı Yeni Çağ gazetesi, artan ladırıların Türkiye'ye Kerkük'ü unutturmak için başlatıldığını yaymaktadır.

3- Amerikancı Aydınlık dergisi ve Amerikancı Başyazarı Perinçek artan terörün Türkiye'yi Barzani ile ittifaka zorlamak için yapıldığını yaymaktadır.

Enteresandır bu üç Amerikancı yayın organı da, terörün arkasında ABD'nin olduğunu söylemekte ama ısrarla Türkiye'nin Apo ile ve PKK ile mücadele etmesinin yanlış olacağını iddia etmektedir. Hatta hedef saptırma olduğunu söylemektedir.

Oysa asıl hedef saptırma, PKK'yı ve elebaşısı Apo'yu aklayan, olumlayan, destekleyen bu teorilerdir. Böylece Türkiye tek bir şeye zorlanmakatadır. Sınır ötesinde, Kerkük'te, Kuzey Irak'ta başını belaya sokmak istemeyen Türkiye, kendi Kürdü ile, yani PKK ve Apo ile barışmalıdır. Ne de olsa Apo, yine de olabilecek en iyi Kürttür!

Bu teorileri, mevcut AB karşıtlığı, PKK içindeki AB'ci bölünme haberleri ile birlikte ele aldığımızda oyun daha net ortaya çıkar. Amerikancı medya, Türkiye'yi Apo'ya gül vermeye zorlamaktadır. Bu kampanyada kullanılan Amerikancılardan Perinçek'in zaten Apo'ya gül vermişliği vardır. Yani ABD doğru insanı kullanmaktadır!

Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'dan verdiği mesaj

Bu noktada Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır gezisi devreye girmektedir. ABD'nin tehdidini gören Tayyip, Kürt meselesinde isteneni yapmaktadır. Şimdilik PKK ve elebaşısı ile görüşemeyen Tayyip, PKK destekçisi aydıncıkları makamında toplayıp onlarla barış sözleşmesi yapmaktadır. Bu sözleşme gereğince Diyarbakır'a gitmekte ve orada da aynı barış çağrısını yinelemektedir.

Tayyip Erdoğan'ın böyle hareket etmesi bizleri hiç şaşırtmadı. Tam da yapması gereken hamleyi yaptı.

1- Kürt sorununu kabul etti. Bilindiği gibi PKK terör örgütünün temel çıkış noktası Türkiye'de bir Kürt sorunu olduğu ve bu sorunun demokrasi içinde çözülmesi gerektiğidir. Başbakan tam da bunları ifade ederek PKK ile aynı çizgide olduğunu belirtti.

Ancak bu işte Tayyip'ten önce, Perinçek ve Demirel'in katkıları unutulmamalı. Bilindiği gibi Perinçek dergisi aracılığı ile Kürt sorununu kabul ettirmek için onca çabalamış ve Demirel de "Kürt realitesini" tanıdığını açıklamıştı.

Bu üç Amerikancının, Tayyip, Perinçek ve Demirel'in Lozan'da buluşması gayet manalıdır. ABD, has adamlarını AB'ye karşı mevziye sürmektedir.

2- Tayyip Erdoğan Kürt sorununu tanımakla kalmamış bunu İrlanda meselesine benzetmiştir. Bilindiği gibi İrlanda yüzyıllardır İngiltere'nin sömürgesidir.

Türk olmasa bile Türkiye'nin Başbakanının kendi ülkesi için bula bula bu örneği bulması anlamlıdır. Aynı Başbakan'ın yarın bir Pontus meselesinden bahsetmesi ve bu sorunun demokratik yoldan çözümünü savunması herhalde hiç bir Rumu şaşırtmayacaktır!

3- Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır'ı seçmesi de gayet anlamlıdır. Geçtiğimiz ay gerekirse sınır ötesine geçeriz efelenmesinin arkasından gelen bu gezi, Başbakan'ın sınır ötesinden kastının Diyarbakır olduğunu ister istemez düşündürtmektedir!..

Harita 3: Kürt İstilasının göç yolları (Yeni hatlar: Trakya ve Karadeniz)

Ege ve Akdeniz hattında başarıya ulaşan Kürt istilacılığı iki yeni hat daha açmıştır:

1) Sivas-Tunceli hattından Doğu Anadolu, İç Anadolu
ve Karadeniz’e çıkma. Nitekim Erzincan, Sivas, Tokat, Ordu, Samsun şu an bu yeni hattın hedefi
durumundadır. Bu yoldan PKK Karadeniz’e açılacaktır.
2) Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli hattından İstanbul’u Trakya’dan kuşatmak. PKK’nın uzun yıllardır süren Trakya’ya yerleşme çabası özellikle Trakya’nın sanayi bölgesinde gerçekleşmiştir.

Böyle bir istila hareketi kaçınılmaz bir şekilde Türkiye yöneticilerini olmasa bile Türkleri rahatsız etmekte
ve uyandırmaktadır. Yıllardır topraklarını, mahallelerini, evlerini bu istilacılara açan Türkler yavaş yavaş bu komşuların hiç de iyi niyetli olmadığını görmekte ve gördüğü yerlerde de tepkisini ortaya koymaktadır. Son aylarda, Gönen’de, Çerkezköy’de, Bursa’da, İstanbul’da yaşanan gerginlikler bu durumun habercisidir.

PKK'ya ve ABD'ye mesaj

Görüldüğü gibi Türkiye her halükarda Kürt sorunu adı altında PKK'yı tanımaya ve onunla barışmaya zorlanmaktadır. Böyle bir zorlanma karşısında neler yapılması gerektiğine gelince...

Öncelikle silahlı eylemlerin en sert şekilde karşılanması gerekmektedir. Ordu'nun herhangi bir yasal yetkiye ihtiyacı yoktur. Bunu göstermesi için Ordu'nun ABD'ye savaşırım mesajını iletmesi gerekmektedir.

PKK son dönemde özellikle mayın saldırıları düzenlemektedir. Mayın saldırısı, yüksek teknoloji kullanılan bir saldırı türüdür. Doğrudan ordu gücü göstermektir. ABD, PKK'ya NATO mayınlarını vermekte, Türkiye'nin mayın tarama araçlarını etkisiz kılacak teknolojik desteği sağlamakta ve Türk devletini açıkça tehdit etmektedir.

Türkiye bu saldırıya karşı öncelikle yurt içinde geniş çaplı bir operasyon başlatmalıdır. Bir kaç yüz PKK teröristinin leşini yere sermeden ABD'ye mesaj verilemez.

PKK saldırılarının kesilmesi için İmralı umursanmalıdır. Terörün elebaşısı İmralı'dadır. İmralı'daki elebaşını tam tecride almak, dışarıyla tüm bağını kesmek, ABD'ye ikinci mesaj olaccaktır.

Kürt istilasının nüfus kayıtları

Ancak bu tür askeri önlemlerle bu mesele çözümlenemez. Öncelkle Türk milletinin Kürt meselesi konusunda bilinçlendirilmesi gerekmektedir. Türkiye Başbakanının tersine biz Türkler Türkiye'de bir Kürt meselesi değil bir Kürt istilası olduğunu düşünüyoruz. Yaşadığımız en önemli sorun budur.

PKK terör eylemlerini 15 Ağustos 1984'te başlatmıştı. Terör örgütünün arkasında emperyalist bir güç bulunmakla birlikte terörün sonuç alınacağı toplumsal dokunun yaratılması da önemli bir meseleydi. Yani bölücülüğün sosyal, siyasal ve herşeyden önce de demografik zemininin yaratılması gerekiyordu.

Bu amaçla Özal iktidarı ile birlikte Türklere yönelik doğum kontrol kampanyası başlatılırken Kürtlerin nüfusunun arttırılması için özel çaba harcandı. 2005 yılı nüfus istatistikleri bugün karşı karşıya olduğumuz tehlikenin boyutlarını ortaya çok acı bir şekilde koymaktadır.

1- PKK'nın aktifleştiği 1990'dan 2005'e geçen on beş yılda Türkiye nüfusu toplam %24 artmıştır. Ancak bu nüfus artışının üstünde kalan bir bölge bulunmaktadır: Güneydoğu. Güneydoğu nüfusu son onbeş yılda %40 artmıştır.

Güneydoğu'daki bu artışla birlikte Türk bölgelerdeki nüfus azalması da dikkat çekicidir. Karadeniz, İçanadolu ve Doğu Anadolu'nun Türk nüfusu artış göstermemiştir.

2- PKK, sadece Güneydoğu'da Kürt nüfusu arttırmakla kalmamıştır. Aynı zamanda Güneydoğu'dan Batı illerine doğru istila halinde bir Kürt göçü yapılmıştır.

Kürt istilası iki ana hattan ilerlemiştir.

Birinci hat Antep'ten Muğla'ya hatta Kuşadası'na kadar giden sahil şerididir. Bu hatta kalan tüm iller Kürt akınına uğramıştır. Nüfus yapısı tümüyle değişmiş kentler Kürtleştirilmiştir. Bu hat, kıyı şeridi olarak, uluslarası ticaret, turizm ve tarım alanında Türkiye'nin en önemli bölgesidir. Şu anda buraya yerleşen Kürt istilacıların eline geçen bölge PKK'nın ekonomik gücünün önemli kaynağıdır.

İkinci hat doğrudan büyük şehirlere, sanayi merkezlerinedir. İstanbul, Ankara, İzmir, hatta Bursa ve Kocaeli gibi şehirler büyük oranda Kürtleştirilmiştir.

Bu iki hatta başarıya ulaşan Kürt istilacılığı şu anda iki yeni hat daha açmış bulunmaktadır.

1- Sivas-Tunceli hattından Doğu Anadolu, İçanodolu ve Karadeniz'e çıkma.

Nitekim Erzincan, Sivas, Tokat, Ordu, Samsun şu an bu yeni hattın hedefi durumundadır. Bu yoldan PKK Karadeniz'e açılacaktır.

2- Çanakkale, Tekirdağ, Kırklareli hattından İstanbul'u Trakya'dan kuşatmak.

PKK'nın uzun yıllardır süren Trakya'ya yerleşme çabası özellikle Trakya'nın sanayi bölgesinde gerçekleşmiştir.

Böyle bir istila hareketi kaçınılmaz bir şekilde Türkiye yöneticilerini olmasa bile Türkleri rahatsız etmekte ve uyandırmaktadır. Yıllardır topraklarını, mahallelerini, evlerini bu istilacılara açan Türkler yavaş yavaş bu komşuların hiç de iyiniyetli olmadığını görmekte ve gördüğü yerlerde de tepkisini oltaya koymaktadır. Son aylarda, Gönen'de, Çerkezköy'de, Bursa'da, İstanbul'da yaşanan gerginlikler bu durumun habercisidir.

Böyle bir olasılık tüm Amerikancıları ürkütmektedir. Hükümet provokasyon önlemleri alırken, diğer taraftan Amerikancı medya devreye girmekte ve Türk-Kürt kardeşliği mavalı okumaktadır. Lozan'da Tayyip Erdoğan'ın himayesinde konuşan Perinçek o nedenle biz Kurtuluş Savaşı'nı Türklerle Kürtler birlikte verdik demektedir.

Böylelerine hadi ordan diyoruz. Kurtuluş Savaşı'nda 33 bin şehit verdik, bunun ancak 700 tanesi Kürttü: Yani %2!

Y A Z I    H A K K I N D A K İ    G Ö R Ü Ş L E R...
 

 

Çok güzel bir yazı ama ne yazık ki sokaklarda gördüğümüz manzara şu ki kürtler her yeri ele geçirmiş. sokaklarda ticaret, mafya,turizm,otel ,inşaat, gnellikle yerleştikleri yerleştikleri yerlerde milletin karısını taciz etmeler falaln vb. o kadar ço şey varki...artık türkler içine sinmiş resmen korkmuş durumdalar.. kimse sesini çıkaramıyor..sayımız da giderek onlara göre azalıyor.. kültürümüz resmen asiile oluoyr.artık türkler kendi yakın çevremden biliyorum, ancak kürtlerin restoranlarında,otellerinde falan bulaşıkçı olabiliyor ya da anca devlette memur oluyor. çünkü başka bir çaresi yok. çünkü gücü yok. herhangi bir yerde tezgah bile açsa hemen tehdit ediliyor.çok yakınım sultanahmettte çekirdek satacakken bile tehdit edildi..türke çekirdek bile sattırmıyorlar sultanahmette..nasıl iş yapacak türk halkı..arkasında bir güç olamdan nasıl olacak bu iş....çünkü bu hayatta biliyoruz ki her şey güçç..

Oğuz Kağan, İstanbul
1 Haziran 2013


devam edecegim teşekkürler

Bora, İstanbul
23 Nisan 2013


vallahi bende dogrusu savaştıklarını biliyordum ama bu bilgilerden sonra aydınlandım olabilir hata yapmışız demekki sizi izlemeye devam edecegim teşekkürler

Bora, İstanbul
23 Nisan 2013


Bu sorunun yanıtını hep aradım. Arşivler incelendiğinde Çanakkale'de, Ulusal Kurtuluş Savaşında Şehit olan İnsanımızın Anıldığı yer yerine atalarının geldiği yer sorgulansın. Zira 1820'lerden itibaren ve en yoğun olarak 93 Harbi nedeniyle Balkanlardan göç edenlerimiz Şam dahil birçok yere iskan edildi. Onların torunları bu savaşta en önemli rolü oynadı. Kuyulara, mağaralara saklananlar ve düşmanla işbirlikçilik yapanların zibidileri ahkam kesmesin. Anadolu'da Türkmenler başta olmak üzere vatanseverleri unutmuyoruz. Unutmayız da.

Erdoğan, Edirne
12 Nisan 2013


Güzel bir arşiv araştırması. Herkesin bilmesi gereken gerçekler. Emeyinize sağlık. Kaleminiz keskin, yolunuz açık olsun...

Mehmet Yener, İstanbul
12 Nisan 2013


kürtlerin çogunluk olması hiçbirşey ifade etmez .yahudilerde azınlıktır fakat dünyadaki bütün parayı yönetirler.ellerindeki maddi imkanlar alınabilir .içinde yaşadıgımız sistem buna çok müsait. yaşadıgımız sistem tamamen paraya endeksli.kürtlerin sermayesinin çogunlugu yasadışı yollardan gelen paradır cezalar agırlaştırılarak para kaynakları kesilebilir ve guruplaşmalarının önüne geçilebilir.buda tamamen yasa koyucunun yapacagı bir şeydir.yasakoyucu ise uluslararası güçlerin baskılarından dolayı gerekenleri yapamamaktadır.buda türkiyeyi bölme planlarının bir parçası

Kemal Demir, İstanbul
11 Ocak 2013


ÇOK GÜZEL BİR YAZI OLMUŞ BEN BİLG SYR PEK KULLNMIYORM.KÜRT İLLERİNDE İŞSİZLİK VS BAHANELEİ ÇOK YÜZDE 60 İŞSİZLİK 12ÇOÇK BÖL 3- .4Ç.  İŞSLK Y-15.. 1ÇOÇ ANADA 2ÇBABDA 3ÇOC AVLUDA 4ÇOC BAĞDA 5ÇOCUK TARLADA..BURDAN SONRA 6ÇOCUK OVADA MOLOTOF. 7ÇOCUK DAĞDA SİLAH.8COCK BATIDA MAFYA .BİDE ŞU VAR BEN YENİ EVLİ TÜRKÜM ASKERİ ÜCRETLİ KİRADA TÜRKÜM 5 ÇOCUK YAPACAM.BENDEN VERGİYLE DOĞUYA ELK.SU .ÇOCUK PARASI KESİLCEK. AMA 2000L MAAŞ ALAN TÜRK ARKADAŞIM VAR 2 ÇOCUK DİYOR BEN BÖYLE TÜRKLERDEN EN AZ KÜRTLER KADAR NEFRET EDİYORU

Güvenlikçi, Antalya
27 Kasım 2012


ben sadece şuna inanıyorum türkün türkten başka dostu yok ben antepliyim antep te bir türk şehri sadece burdakiler göç etmiş kişilerdir onların dostluklarına inanmayın hep iki yüzlüdürler ipini bile pazarda satarlar bunlar açıkçası çoooook kalleştirler türk milletin sakın bunlara inanmyın güvenmeyin

Kemal, Gaziantep
21 Ekim 2012


hüseyin beye  katılıyorum cok ıyı bir cevap olmuş.

Seçil, Tekirdağ
26 Ekim 2012


Bu dayanak dolu tezlere itiraz edebilecek bir fikrin ve fikir sahibinin olduğunu düşünmüyorum. Kürtlerin tümü de her bulundukları yere medeniyetsizlik, hainlik, iğrençlik, cahillik ve kargaşa getiriyorlar. Bundan ayrı kendi yaşadığım şehir olan Denizli'de dahi son on yılda müthiş bir Kürt artışı oldu. Çünkü bütün ülke toprakları büyük bir Kürt istilası altındadır. Tümüne lanet olsun!

Tolga Kaan, Denizli
25 Ekim 2012


tutturmuşlar bir özgürlük özerklik falan flan amaçları doğuda bir ermeni ve kürt devleti kurmak kurdurmayız Atatürk ilke ve inkilaplarını yıkmaya çalışcak durumlara şidditle karşıyız... bu arada facede emperyalizm karşıtı olan sayfamı beğenirseniz sevinirim kalabalık görünmemizde fayda vardır arkadaşlar izmirden saygılar...

Murat, İzmir
22 Ekim 2012


kürt istilası var mı ? yokmu? gidinde izmir kemeraltında biraz gezinin.yılların esnafları korku sindirme ile  el değiştirdi. şöyle bir bakın son 10 yıl içinde neler oldu kemeraltında? kotçusu ayakkabıçısı gömlekçisi simitçisi midyeçisi lahmançusu  pilavçısı tekel bayileri... kimlerin elinde?  artık kemeraltında türkçe yerine arapça ve kürtçe bilmek daha geçerli. saygılarımla

Münekkit, İzmir
2 Ekim 2012


tesbitleriniz çok doğru biz bu istilacıları bildiğimiz için köyümüze kürtleri sokmuyoruz ama nereye kadar.bunlar her yeri sardılar bulundukları yerde hırsızlık fuhuş gasp hertürlü olumsuzluklar var bunlara ancah halk olarak karşı gelmemiz mümkün değil siiyasal iktidarın bu oluşumu önlemesi gerekir ama nertede o siyasi iktidar.tşk ler sayın yazar.

Mehmet Diyar, Bilecik
28 Eylül 2012


İslam ansiklopedisinden alıntı:
(Mili Eğitim Basımevi 1963)
Sayfa:604
...............
"..1935 sayımının verdiği rakamlara göre, Diyarbekir nüfusunun %93'ü müslüman, %4'e yakını hıristiyan, %10'dan azı yahudi idi. Ana dili Türkçe olanlar %85,9 , %10 Kürtçe, %2,5 Arapça, %1 Ermenice olarak geliyordu"
........................
Bu gün kürt coğrafyası olarak adlandırılan Diyarbakır aslında Türk coğrafyasının özü idi.

Osman Erol, Zonguldak
28 Ağustos 2012


bugün türkiye bir savaşa girse bu kadar bile kürt bulamazsınız yanınızda

Mehmet, Sivas
24 Ağustos 2012


yaziyi ve yorumlarin tamamini okudum. dusuncelerimde yalniz olmadigim beni mutlu etti. Türk halki olarak derin bir uykudayiz. Yarin cok gec olabilir. istedikleri dogu falan degil tum turkiye

gencturk, Denizli
24 Ağustos 2012


Şimdiye kadar okuduğum yazıların içinde  en güzeli diyebilirim  okadar güzel izah edilmişki eminim bu yazıyı okuyupta taktir etmeyen olamaz hislerimize ortak oldunuz  bu iktidarın sayesinde iyiçe bir şımardılar aynı şeyleri yazmak istemiyorum zaten her şeyi yazmişsınız mükembel biz türk milleti olarak hiç bir konuda ayırım yapmadık çok kürt tanıdıklarımızda var ve hiç tafsip etmiyorlarAynı okullarda okuyup aynı iş yerlerinde çalışıyorlar ve çokta iyi arkadaşlıklar yapılıyor  kızlarımızı veriyor kızlarını alıyoruz gençlerimize ve akraba ilişkilerimiz oluştu  şimdi bu durumda ne olacak ilişkilerimiz bozulacakmı yanı bu şerefsizler kim çıkardı ise ALLAHbelalarını versin bu iki etnik köken halkı bir birine düşman etmeye çalışıyorlar  kesinlikle kürt sorunu filan yok  olan şey birilerinin iş güzarliğı ve yaptıkları eylemlere  bir kılıf uydurmak eğer  Başbakan bu soysuzlara uyup kürt sorunu diye imralıdaki soyunun ne olduğu belli olmayan şerefsiz caniyi dikkata alırsa bizim ülke
 mizde eminim çok kötü karışır ve kimse engel olamazTÜRK milletini hafife almasınlar bu insanlar bir ayaklanırsa nasıl engel olunacak  inşallah iktidar aklını başına alıp ordu ile  işbirliğini iyi düzenler ve bo meseleyi TÜRK ORDUSU NA BIRAKIRLARSA BİR HAFTADA ÇÖZECEKLERİNDEN EMİNİM HEMDE TEREYAĞDAN kıl çeker gibi AMERİKA ÜLKEMİZİN YÖNETİMİNDEN ELİNİ ÇEKSİN  ABD kendi ülkesinde idamı uyguluyor ama TÜRKİYEYE ENGEL  OLMAYA HİÇ HAKKI YOK   Bir an önce terör ün Başlarını bulup sallandırmak  hiç bir ülkeyi dinnememek Tıpkı ATATÜRKÜN uyguladığı gibi ,,..

Vesile Kaynar, İstanbul
11 Ağustos 2012


TEK BİR ÇARE VAR BİZ TÜRKLERDE EN AZ 5 ER ÇOÇUK YAPMAMIZ LAZIM YOKSA 20 SENE İÇİNDE TÜRKİYE ARTIK KÜRDİYE OLUCAK

Onur, Sinop
19 Haziran 2012


Ciddi bir Türk milliyetçisi olarak yazınızı tesadüf eseri takip etmeye başladım. bahsettiğiniz istila sorunu çok ciddi bir sorundur.  izah güzel umarım Türk milleti kendine gelir. rizedeki şehit sayısı daha fazla olmalıydı.

Hızır, Sakarya
14 Haziran 2012


ASLA İSTİLALARINI TAMAMLAYAMAYACAKLAR.HİÇ BİR ZAMAN EMPERYALİSTLERİN OYUNUNA GELMEYECEĞİZ.YALNIZ ARTIK KÜRTLERLE AYNI TOPRAKLARDA OTURAMAYIZ.ARAYA KAN GİRDİ.BİZİM SINIRLARIMIZ DIŞINDA NE YAPABİLİRLERSE YAPSINLAR.BİZDEN ZERRE KADAR TOPRAK ALAMAZLAR.

Süleyman, İstanbul
9 Haziran 2012


Bu yazida yazanlara katiliyorum ve kürt sorunu karsisinda devletin yani basbakanin tavrini hiçbir yönden dogru bulmuyorum.Bence terörle müzakere degil mücadele etmeliyiz.Sucsuz yere sehit olan kardeslerimizin intikamini bir türk'e yakisacak sekilde almaliyiz.

M. Fatih Küçük, Erzurum
27 Mayıs 2012


kürtler diyebilirmi biz türkiyeyi seviyoruz bilan şu belli konya pkk olsun diğer savaşlar olsun türkiye sevdalısıdır her zaman dedim diyeceğim ne mutlu türküm diyene

Şenol, Konya
29 Nisan 2012


Sayın Gökçe Fırat, her şeyi alah için yazmısşın allah razı olsun

Selih Şentürk, İstanbul
21 Mart 2012


arkadaşlar herşey haritada acık ve net bunun anaysasına baba yasasına bakmaya gerek yok herşey acık ve net biz bu vatan için topraklar için onca can verdik gene gerekirse veririz ne mutlu türküm diyene

Turgay Turyavuz, İstanbul
13 Mart 2012


şükürler olsun bu işgalin farkında olan tek insan olmadığımi gördüm tanrı türkü korusun

Selim İlli, Antalya
10 Mart 2012


sayın gökçe bey çok güzel özetlemişsiniz. fikirleriniz ve coğrafya konumunuz doğru. inşallah bu durum daha fazla ileri gitmez.devlet ve millet gereğini yapar.

İsmail Yılmaz, İçel
16 Şubat 2012


yazınız güzel. türkiyede özgürlük türklerden çok kürtlere vardır.kiilit yerlerde hep onlar vardır. bir doğu ve güneydoğuya gitmek istediğinde azda olsa tedirgin oluyorsun. oysa kürt denilen kişiler türkiyenen her yerinde özgürce ve serbestçe ticaret yapmaktadırlar. hemde devlete vergi vermeden gayrimeşru yoldan para kazanmaktalar ve bilinçli bir şekilde erkekler birkaç hanım alarak nüfusu çoğaltmaktadırlar. bahse konu yerlerden. para aklamak için gayrimenkul almaktalar.mersin ise güneydoğu ve doğu kültürünün altında büyümektedir. devlette sağ olsun seyici kalmaktadır.kalın sağlıcakla.

İsmail Yılmaz, İçel
11 Şubat 2012


yazınız tam da benim ruhuma göre yazılmış teşekkürle

Salih Şentürk, Antalya
28 Ocak 2012


Tek kelimeyle bir harika, bütün gerçekleri ortaya koymuşsunuz, çok teşekkür edrim, Ama Gaziantepli Mehmet Karmanoğlu nun tespitine katılıyor ve doğru olduğu konusunda hiç şüphemin olmadığını bilmenizi isterim.

Karayılan gibi yiğitler o bölgeden çıkmış, Fıransızlara gerektiğini yapmışlardır. Onların ruhları şad olsun...

Analiziniz mükemmel olmuş, teşekkür ederim.

Zafer, İçel
11 Ocak 2012


Yazara aynen katiliyorum, ben Almanyada yasayan bir Gurbetciyim. Bu sene cocuklarimla Türkiyemize tatile gitmistim. Bir Canakkale turu yapalim dedim, Konyadan ciktik yola. Canakkaleye vardik. Sehitlikleri geziyoruz ve gözlerime inanamadim, Gercekten Güneydogudan cok ama cok az Sehit vardi. Icimden dedim, bu siyastciler hep derdi:Bu vatan tüküyle, kürdüyle, cerkeziyle savunuldu diye. Ama artik inanmam!!!!Gözlerimle gördüm. En cok sehit Bursa ve Cevresinden vardi. Benim anadolu köyümden bile 8 sehit vardi!!!

Harun Çalışkan, Almanya
20 Aralık 2011


Her satırına katılıyorum. Müthiş bir yazı olmuş. Her kim kaleme almışsa ayakta alkışlamak gerekir.

Alp Durmaz, İstanbul
31 Ekim 2011


Bence Türk gençleri olarak il il ilçe ilçe köy köy gezip Türk nüfusunu arttırmak için insanları bilinçlendirmeli ve olası tehlikelerden bahsetmek

Gökberk, İstanbul
31 Ekim 2011


eline bilegine yüregine saglık Gökçe Fırat

Kadir Demiralp, İstanbul
24 Ekim 2011


yokmudur bu istilanın bir durdumaplanı devletimizde gerçi devlette artık onların eline geçti kısmen

Recep Antal, İstanbul
18 Ekim 2011


Yazılarınız gerçekten başarılı burda bence hatalı durum şu tunceli halkı gerçek tunceli halkı kürt değildir ,tunceli de ermeniler de vardır buda bir doğrudur ama gereçek tunceliler şamandır tunceli sistemli bir şekilde kürtleştirilmiştir 1 Alevi kürt bir kürt alevi olmaz  tunceliler aşiretçiliği dersim ayaklanmalarından sonra resmen kabul etmişlerdir . Tarih araştırmalarını okuyun bakın evet tuncelide okur yazar oranı çok yüksektir ama zaten 82000 göç vermiş bir ilçe tuncelide tuncelili kalmadıki 80 de ayrı 38 de ayrı bunu bilmeyen zaten tarih bilmiyor demektir  Haritalar çizip tunceli kürt yazanları ahlaktan yoksun tarih bilgisi olmayan siyonist şer güçler olarak tanımlıyorum bu ülkeyi çok kullandılar halada kullanmak istiyorlar ,Anadolulun gerçek türk şamanları tuncelilerdir kaldiki islamiyeti türkler sonradan kabul etmişlerdir. Arap değil ermeni değil, peki ne bunu araştırın bakın görün sonrada
  gerçek türkler kimler ve neden arap mantığına yenik düşürdüler . Bir Tuncelili OLARAK NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE DİYORUM .. ARAPLIĞI KÜRTLÜĞÜ VE ERMENİLİĞİ EMPOZE ETMEYE ÇALIŞAN HAYİNLERE VE ALÇAKLARADA SESLENİYORUM SİZ BU ÜLKEYİ ASLA PARÇALAYAMAYACAKSINIZ SİZLER BU ÜLKEDE SADECE HAYİNLİK PEŞİNDESİNİZ ..

Kaan Tekbayrak, İstanbul
18 Ekim 2011


türk ırkı,ortaasya kökenli bir ırktır.Türkmen yerleşimi oluşmuştur.Türk ırkı en eski beyaz ırklardandır ve etrüsklerde Türk kökenlidirler.Ayrıca,Türklüge en büyük kötülügü,batı uşagı türkler yapmaktadır.Nüfus planlaması ile türk pasif soykırımı 1965de başladı.Ayrıca,çogalmayan,milletler yok olurlar.

Metin Günel, İstanbul
10 Ekim 2011


tespitlerin hepsine katılıyorum Rahmetli babamda aynı şeyleri bize söylerdi bir kürt en az dört tane evleniyor herbirinden 5 er çocuk yapıyor yani bir kürt 25 tane çoğalıyor ama biz TÜRKLER ede doğum kontrolü uygulanıyo en fazla iki çocuk yapıyoruz böyle giderse torunlarımız azınlıkta kalacak derhal türk kardeşlerimizi uyandırmamız lazım çok geç olmadan kadınlarımızıda çok çocuk yapmaya teşvik etmemiz lazım kürtler ikinci üçüncü evliliği yaparken ilk hanımları sesini bile çıkarmıyorlar hatta ilk hanımları kocaları için dünürcülük bile yapıyorlar yani bilinçli ve sistematik çoğalıyorlar bizde uyuyalım öyle yok okutamayız besleyemeyiz eğitemeyiz gibi bahanelerle ALLAH her canlının rızkına kefildir.

Halil İbrahim, Nevşehir
30 Eylül 2011


sizi malesef yeni keşfettim

Rahmi Ataseven, İzmir
30 Eylül 2011


Sayın Gökçe Fırat, Enfes ve oldukça realist bir yazı....tebrik ederiz...

Mustafa Gül, İstanbul
30 Eylül 2011


Yurtdisinda 2. sinif vatandas gibi yasamaktansa Türkiye'de 1. sinif sehit olmaya hazirim. Dönüyorum.

Ülkü, Norveç
29 Eylül 2011


Yazı gerçektende çok aydınlatıcı,Sitenizdeki bazı yazılarıda çok açıklayıcı buldum.teşekkürler.

Murat, İstanbul
11 Eylül 2011


vatan haini satılmış pislik kürtçüler bu soysuzlara kardeşim dicekmişim adi pezolara asker polis katillere yılan bunlardan daha iyi hainlerden adi şerefsizler

Nurullah, İstanbul
6 Eylül 2011


Biz Türkler'in en büyük zaaflarından biri gözümüz kapalı herkesi kendimizden saymamız. Üstelik hala tarihten de ders almıyoruz. İşte daha düne kadar bağrımıza basıp kendimizden ayırmadığımız Rum'un Ermeni'nin Musevinin ilk fırsatta bize yaptıklarına bir bakın. Bu kendine Kürt-PKK vb.diyen soysuzların din birliğinden dolayı farklı olduğunu  düşündük ve bunları Milletvekili hatta cumhurbaşkanı bile yaptık. Türk adaleti de her kademede bunlarla dolu. Ben acı bir şekilde kendi adaletime bunlar tarafından kurban edildim.  Açıkça site yönetiminde hırsızlık yapan Malatyalı bir Kürdü denetici sıfatıyla dava ettim. Hırsız iki tane kendi gibi soysuzu yalancı tanık gösterdi ve de Hakim de Elazığlı Kürt olunca sorgusuz sualsiz tazminata mahkum edildim. Kamu davasında ceza 5000 TL altı olunca temyize de gidemedim. İşte her gün Mehmetçiği kalleşçe şehit eden insanlıktan nasibini alamamışların söz
de adalete sızmışları da aramızda böyle dolaşıyor. Aman Kürd hakim kılığındaki teröristlere de dikkat! Bu bana çok koydu; söylemeden geçemedim..

Butta, İstanbul
1 Eylül 2011


türkiyedeki bütün türklerin içinde tuttuğu hisler bölücü piçler yüzünden günahsız insanların zarar görmemesi adına daha ne kadar içimizde kalır bilemiyorum ama okullarda sokakta heryerde türk mülliyetçiliğini doğru olan şanlı tarihimizi osmanlıyı anlatmamız ve gençlere bunları aşılamamız lazım. Irkımızı korumamız lazım bir kürt 10 tane çocuk yapıp sokağa salarsa türk kalmaz 2 3 kuşak sonra türkiyede gerçi düşünmek bile istemiyorum tinsinç geliyo artık allah sonumuzu hayır etsin. sabrımız taşıyo merhamet duygusu bırakmadılar hep ezilen kesim rolünüde oynamayı çok iyi biliyolar ağlanıp sızlanmaktan başka

Sinan Turan, İstanbul
21 Ağustos 2011


Sayın Fırat, bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.Bu yazdıklarnızın dışında şu da var Çanakkale ve Kurtuluş savaşında verdikleri toplam şehit sayısı ile yani 4118 kişiyle biz bu vatanın kurtulmasına kan döktük diyolarsa şunu düşünsünler,pkk ile mücadelede 1984-2010 arası toplam 6653 şehit verdik. Hala konuşabilecekler mi ?

Buğra, Ankara
21 Ağustos 2011


Sorular gerçekten çok güzel ama verilebilecek cevap malesef onlar açısından yok...Ne istedikleri bile meçhul olan bu insanların n bir şeyin farkına varması gerek ki o da yapabileceklerinin son sınırındalar.Bana göre onlar bir küçük ilçeyi bile fethedemez kürdistan yapamazlar...Bunu bildikleri için birçok ananın yüregini yakarak mutlu olmaya çalışıyorlar.Çok mantıklı düşünülüp hazırlanmış bir yazı ama beyni yıkanmış o zavallılar bunu anlayamazlar.Kısacası İT ÜRÜR KERVAN YÜRÜR...

Gonca, Hatay
19 Ağustos 2011


Kürt İstilası olduğu kesin. Ancak bana kalırsa bu Kürt Sorunu ya da İstilası (adına ne derseniz deyin) fikirlerin (beyin düşünce yapısının) değişmediği sürece Türkiye bu beladan çok zor kurtulur. Yani bu olayı ne Mit ne de güvenlik birimleri çözebilir. Toplumun her iki aydınlarıda başta olmak üzere Türk politikacılarının da çözebileceğini sanmıyorum. Yukarıda bahsettiğim gibi fikirlerin değişmediği bir ülkede bu olayı hiçbir siyasetçi çözemez. İleriki yıllarda terör olayları artacaktır. Hatta parlamentoya daha çok Kürt milletvekilleri girecektir. Bunun tek yolu Aile Planlamasının bir an önce harekete geçirilmesidir. Ancak böyle önlenebilir. Hatırlayacağınız gibi İki Dil Bir Bavul filmi yapıldı. Köye gelen öğretmenin çaresizliği gözler önüne serildi.Açıkçası o bölgeye gönderilecek  öğretmenlerin çok iyi bir şekilde eğitilmesi gerekiyor.Bırakın eğitilmelerini oradaki çocuklara iyi öğrenme modelini sunmaları daha cazip olacaktır.

Mustafa Saraçoğlu, Eskişehir
15 Ağustos 2011


kastamonu kurtuluş savaşında 25000 şehitle en fazla şehidi veren vilayettir elifin kağnısı inebolu ilçesinden ankaraya cephane çekmedimi neden gerçekler anlatılmıyor türkse benden başka tnımam bizki çin seddini bile aşmışız kimse hikaye anlatmasın sadece çakallar ulumaya devam etsin kurtlar daha konuşmadı konuşurlarsa????????

Yüksel Turhan, Kastamonu
7 Ağustos 2011


cok onemli bir husus. yillarca nufus planlamasi diye sadece turklerin cogalmasina engel olundu bilincli bir sekilde. halbuki kurtler gozumuzun icine baka baka 4 kat hizli bir sekilde uruyorlar. turkiyenin basindaki en buyuk sorun budur.

Kemal T., Ankara
23 Temmuz 2011


"Kürt sorunu yok Kürt istilası var"

Bu belge noktasına kadar tamamen gerçeği içermektedir. Hatta eksiği var fazlası yoktur.Bilgi kirliliği ile gerçeği saptıranlar bu vatana ihanet içersindedirler.Ki; bunlar kurtuluş savaşında da düşmanla işbirliği yapıp, çıkarları için namuslarını düşmana peşkeş çekenlerdir. Zaten namus anlayışları kadının iki bacak arasına sıkışıp kalmıştır.

Yahya Dinçer, Muğla
17 Temmuz 2011


COK GUZEL BIR DERLEME OLMUS. KURT TURK KARDESLIGINDEN DEM VURUP SONRA BIZI ARKADAN VURANLARA TOKAT GIBI BIR ARASTIRMA. BOYLE ISTATISKI VERILERIN DEVAMINI DILERIM.

Kutsal Kaan, İstanbul
13 Temmuz 2011


HANGİ DEVLETİN İÇİNDE KÜRT VARSA SÜREKLİ İSYAN EDER.İRANDA KÜRTLERİN KURDUĞU PEJAK TERÖR ÖRGÜTÜ,TÜRKİYEDE KÜRTLERİN KURDUĞU PKK, IRAKTA KÜRT İSYANLARI, SURİYEDE KÜRT İSYANLARI...KAHROLSUN KÜRT FAŞİZMİ, KAHROLSUN KÜRT VANDALİZMİ...

Trakya Türkü, İstanbul
4 Temmuz 2011


bu gerçekten tek kelimeyle felaket! ve biz bu durum hakkında hiçbir şey yapmıyoruz.muhtelemen bundan 4-5 sene sonra savaş çıkacak.

İrem Ceyhan, İstanbul
22 Mayıs 2011


doğru doğrudur.kaç bin yıllık halk olduklarını söyler dururlar.desinler yapılan kazılarda taş tabletler üzerine yazılı bir taşları bile olmayanlar ne söylemeli. daha ileri gidersek soy ağaçlarının  nereden geldiğ belli halklar vardır. mesela arnavutlar,pakistanlılar,ulahlar birde kürtlerdir.bu kardeş dediğimiz topluluk soylarının tükmen,avşar birazda yörüklerden geldiğini bilmezler. bunlar ancak ingiliz, fransız,rusya, ermeistan,israil ,iran,amerikaqdır.almanyada bu konuda az değildir.türkiye dağılırsa zannetmesinler ki kendileri yaşayacaklar. avuclarını yalatırlar onlara.adamlar zazalarıda kendi soylarından derler ve baskı uygularlar.kaç alevi
derneğini talan etmişlerdir.zazalar horasandan geldiklerini bilirler. bilmiyenler ne acizliklerini görürler sayıgılar ve sevgilerle

Mahmut Hatunoğlu, İstanbul
20 Mayıs 2011


Ben kürtlerin, ye'cuc me'cuc kavminden olabileceğini düşünüyorum.Dolayısıyla sadece bizim için değil yakında tüm dünya için bir tehdit olabilirler.Tespitlerinizden dolayı sizi kutluyorum.Saygılar.

Anonim, İstanbul
17 Mayıs 2011


gerçekleri yazıyorsunuz peki gene kurtuluş savaşı yapmak gerekirse kaç milyonuz ki bunlarla başa çıkacak gerçi atatürk bu işe 3 kişi ile başladı şimdi bu zamanda tekloji çağında kaç kişi ile başlamak geerekiyor en iyi örnek tüm dolmuş hatları kürtlerde nasıl hakları yokmuşda tüm zenginlerin çoğu kürt kökenli

Onur Irmak, İstanbul
11 Nisan 2011


Yazıya sonuna kadar katılıyorum,arkadaşlar onlar çoğalıyorsa biz de çoğalacağız burada canımızı sıkıp duracağımıza Türklük için bir çocuk daha yapalım ben bu yaz evlendim şimdi nasipse yaza çocuk bekliyoruz ve en az 4 çocuk yapacaz kısmet olursa.Arkadaşlar lütfen duyarlı olalım yarın ülkemizi kaybetmektense şuan hala ibre bizden yana.

Erhan Ertürk, Osmaniye
4 Mart 2011


öyle zaten bunu biliyoruzda bir fırsat olsa yapacak şey çok ama fırsat yok işte sadece bekliyoruz...

Yusuf Ozan, İstanbul
22 Şubat 2011


Arkadaşlar çok basit bir plan ;
Kürtlere türk gelenekleri yapacaksınız türklere geçirek ondan sonra alayı asimile olacak.

Enes, Ankara
15 Şubat 2011


en kısa sürede türkler bir araya gelmeli yoksa çok kötü günler geliyor

İrfan, Isparta
14 Şubat 2011


bütün yorumları hemen hemen okudum çogunlukla aynı düşüncedeyiz benim sözüm ılımlı türkçülere korkak olmayın  korkak yok kardeşiz yok müslümanız geçin bunları türkün türkten başka dostu yok  bu soyu bozuk aciz asalak milletle kardeş filan degiliz bir silkinin titreyin kendinize gelin...

Ali Karakurt, Hakkari
1 Şubat 2011


Kürt tehlikesini nüfus artışını durdurmalıyız iş işten geçmeden Türkiye tamamen Kürtistan olmadan çaresine bakmalıyız

Murat Ölmez, Isparta
26 Ocak 2011


Türk milleti artık uyanın bu istilayı durdurun yarın çok geç olmadan çocuk yapmayı teşvik edin çevrenizdekileri bilinçlendirin

Mehmet Onmaz, Kayseri
26 Ocak 2011


biz her seferrinde kardeşiz diyorum ama biz kardeş falan degiliz mesala etnik kimlik önemsiz diyoruz ama önemli
onlar nerede olurlarsa olsunlar bizi ezmeye calşıyorlar bence buna bir dur denmeli ....

Havva Beler, Denizli
30 Aralık 2010


Arkadaşlarım ben Bu kürtlerin nufusunun çoğalmasından türklerin nüfusunun azalmasından rahatsızım.. onLar ürüyorda biz neden 40 yaşımıza kadar evlenmeden barklamadan yaşıyoruz! neden 1 çocuk yapıp kalıyoruz! yakında türklerin nüfusunu geçicekler o zaman ne yapacaız... allahını seven eger vatanına milletine sahip çıkmak isteyen hayırlı bir türk evladıysak evlenip vatanımızı koruyacak torunlar yapıp çogalmalıyız en az 3 çocuk... Herkese teşekkürler..

Mustafa Korkmaz, Bursa
28 Aralık 2010


gerçektende türkiye gerçeğini gözler önüne sermiş olan bu yazının herkes tarafından okunmasını ve var olan gerçek tehlikenin farkına varmalarılmasın braz daha ciddiyetli yaklaşılmasının türkiye için iyi olacağı kanısındaym türkiyemizde oynanılan oyunun fakına varamayıp bu oyunun bilerek yada bilmerek parçası olan insanları kınıyorum abd nin tüm dünyaya hakim olma politikasının bir parçası olan ortadoğu projesinin hayata geçirilmesinin bir ayağıda kürt sorunu planıdırr bu yazınızdan dolayı szi kutluyorum

Rıza Keskin, Samsun
4 Aralık 2010


Acıyıp Ülkeye Aldıklarımız Bizi Ülkeden Kovacaklar Nerdeyse DerHAl HArekete Gecmemiz Lazm Yoksa Durumumuz Pek Parlak Gozukmuyor 20 SEne Sonrakı Biz olmasakda Torunlarımızın Haline Aciyorum !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Kadir Satılmış, İstanbul
22 Kasım 2010


koçuşagı değil gerçek adı koçan aşiretidrr bunlar Türkçeleşmiş hali yani bunlar Türk değill kürt ve Türkelere isyan etmiş kişiler

Zeynel, Burdur
21 Kasım 2010


evet arkadaşım istitstik öyle söylüyor ama benim kendi düşüncem.kürtlerin eskiden olduğu gibi kamdilerini hiçbir zaman türk hissetmemiş olmalarıdır. ve bu hep böyle devam edecek zaman bize şunu gösteriyor eskiden hiçbir kürt biz kendi özerkliğimizi istiyoruz diye birşey diyemezken şimdi çok rahat bi şekilde çıkıp bunu televizyonlarda konuşabiliyor.evet istila ediliyoruz edilmek isteniyoruz yapıyorlar bunu parça az az  biraz tsk hedef olıyorlar biraz milliyetçilğimizi bahane ediyorlar biraz özgürlüğü bahane ediyorlar bunu yapma cesaretini nereden buluyorlar kürdistanı kurdular bayrağını sallıyorlar bi marşları eksik uyutuluyoruz yavaş yavaş sinsi sinsi şimdi sana bir soru bu pkk varya hani doğu için burası benim diyen diyarbakır başkentim diyen acaba buraya bir kürt devleti kurulsa acaba kürtlerin başına musallat olurmu hala bu şavaşı sürdürürlermi

Ferit, İstanbul
25 Eylül 2010


gerceklere söylenecek söz yoktur

Tufan Salman, İstanbul
17 Eylül 2010


yazıyı çok beğendiğimi ifade etmek isterim fakat benim anlayamadığım bugünün kürtçüleri 80 öncesi neden chp çatısı altında ,halkların kardeşliği sloganı ile Türk düşmanlığı yapmalrı engellenmemiştir,halkların kardeşliği bölücülük değil miydi?neden dışlanmamış ,kafaları ezilmemiştir?

Hasan Dervişoğlu, İstanbul
1 Eylül 2010


görüşlerinize katılıyorum. ben doğuluyum ermeni ve rus istilasına karşı çok kahramanlık hikayeleri dinledim. bu hikayelerin hiçbirinde kürt yoktu.

Ekrem, Ankara
23 Ağustos 2010


Sağ Görüşlü Bir Ailenin Evladı Olarak .  Türk Solu Dergisini Tebrik Ederim Sağciyim Solcuyum Diye  Yıllarca Bizi Oyaladilar . Şimdi Birlik Zamanıdır

Can, İstanbul
21 Ağustos 2010


İhanetin bedelini çok  kötü ödeyecekler. Yakında dünya karışır yine onlarda kaçacak delik ararlar

Metin Ketenci, Rize
11 Ağustos 2010


HOCAM kurt var ama kurt sorunu yok ben şahsen kurdum ama size katılıyom kurt sorunu şuan randa çevirilmiş hepsi para hiç bir sorun yok herkes hur ve eşit haklara sahiptir demokrasi bir ülkede yaşıyoruz size kolay gelsin

Recep Çağlar, Muş
7 Ağustos 2010


Ülkücü sempatizanıyım ama sizin milliyetçiliğiniz bizimkinden çok daha fazlaymış bunu gördüm, böyle devam edin sizi okumaya devam edeceğim, saygılar

İsmet Korhan, İstanbul
31 Temmuz 2010


doğrular gerçekler insanı sevindirir. ben se ağladım.bi gerçek ancak böyle tarif edilebilir.birkadın olarak gökçe fırat benden çok küçük annesi yaşındayım ama önünde saygıyla egiliyorum.

Habibe Öztaş, Ankara
23 Temmuz 2010


yazan arkadaşa çok teşekkür ediyorm. . bu meselenin ne çapta olduğunu ortaya  koymuştur. . lütfen bilinçli olalım. bu vatan sahipsz değil . .

Ahmet Bakar, Adana
22 Temmuz 2010


kürtler kurtuluŞ SAVAŞINDA SAVAŞMADILAR  ÖLEN TÜRKLERİN VE DE ERMENİLERİN MALLARINI YAĞMALADILAR VE DE  SERVETLERİNE KONDULAR BUNLAR YAĞMACI HIRSIZ  CAHİL HAİN BİR MİLLET SELAHADDİN EYYUBİ'Yİ BİLE KÜRT YAPTILAR DOĞU İLLERİNDE KURTULUŞ SAVAŞINA KATILANLAR VARSA DA BUNLAR TÜRK KÖKENLİDİRLER LAZLAR ÇERKEZLER  BU ÜLKE İÇİN CANLARI PAHASINA SAVAŞMIŞTIR BUNLAR İSE DÜZCE DEPREMİNDE YAĞMA İÇİN OTOBÜS KALDIRMIŞLARDIR. HAİNLİK SÖZKONUSU OLDUĞUNDA KİMSE KÜRDÜN ELİNE SU DÖKEMEZ

Serkan, Samsun
21 Temmuz 2010


arkadaşlar kürtlerşme her alanda mevcut.eskişehirde oturuyorum ama ardahan posofluyum ahıskalıyım.12 yıl sonra ardahana gittim.özellikle şehir  merkezi kürtlerden geçilmiyor.baya bi şaşırdım.zaten hoçvan ve göle kürtlerin hakimiyet altında.özellikle kars ve ığdırı hiç belirtmek istemiyorum.çünkü oralarda kürtler taşma noktasına gelmiş.birşeyler yapmak gerekiyor.

Mehmet Öz, Ardahan
14 Temmuz 2010


açılım,saçılım derken kürt terörü doruğa çıktı; tayyip efendi amerikanın Türkiye deki sesi, kurtuluş savaşının hemen ardından M.KEMAL PAŞA modern TÜRKİYE nin temellerini atarken bunlarda aksine mücadele vermediler mi? Desim isyanları, şeyh sait isyanları bunların elebaşının etnik milliyeti neydi. KÜRT, ama birde çerkez ehtemler, ipsiz recepler, topal osmanlar varki olarda türk değildi ama bu vatan uğruna kelle koltukta uğraş verdiler. nerede kürt orada ihanet mutlaka olur er veya geç Bu vatanda Abaza, Çerkez,laz,gürcü, pomak, roman vs gibi her türlü millet var ama ne dil özgürlüğü, ne de açılım istiyorlar çünkü ihtiyaç yok kardeşçe birbirine kaynamış yüzyıllardır yaşıyoruz, ama kürtler bunu görmüyor herzamanki gibi her zaman onlar dış güçlerin kuklası olmaya hazır, ağzınla kuş tutsan yaramak mümkün değil. çünkü gözleri dışarıda geçinmeye gönülleri yok. kardeşçe yaşamak istemezler ataları da öyle değil mi idi

Sefer Tayfun, İstanbul
6 Temmuz 2010


biri bu gidise son vermesse ne yazikki  istanbul izmir manisa  mugla antalya bursa gibi sehirlerimiz de yakinda kürtlesecek,örnek suan mersini ele gecirmis durumdalar.ne yazikki türk halki türk kürt kardestir gibi romantik sözlerle kandiriliyor saygilar

Mehmet, Bursa
30 Haziran 2010


güzel yazı olmuş ama elden çok az şey gelmekte düşündükçe kötü oluyoruz

Raşit Aktaş, İstanbul
29 Haziran 2010


gerçektende doğru bir tespit yapılmış  Türkler olarak nüfusumuzu artırmalıyız sonuçta bu devleti bizim atalarımız kurdu

İbrahim Satılmış, İstanbul
25 Haziran 2010


Zorla sokulmak istendigimiz deli gömlegine bakar misiniz: "Türkler ve Kürtler"... mis

Sanki bu ülkeden Kürt'ten baska etnik grup yok..

30'dan fazla grup var bu ülkede. Herkes kendine Türk diyor.. Kürdün ne özelligi varmis da  tek basina ayri bir kutup olusturuyormus?  

Özelligi su: En cok cocuk yapip, bunlari Istanbul, Izmir ve diger Bati'ya yollayan en Dogulu grup. Tek tek olarak bakilirsa da üreye üreye en büyük grup oldular..
En cok üreyenler, Dünya üreme sampiyonlari.. Parayi bizden alip ürüyorlar..

1940'larda 1 milyon yokken nüfuslari, simdi 25 milyonu gectiler. Akillari fikirleri hep Türkiye'nin batisindan evlenmek.. Ayrilmaya gelince : Tamamen blöf, (Tekrar yaziuyorum: BLÖF) kapidan kovsak bacadan girerler Istanbul'a

Bizim gibi iyi niyetli enayi bulabilirler mi acaba bu dünyada? Hem besleyelim hem hainlik etsinler ve asagilik komplekslerini kussunlar..

Anonim, İstanbul
23 Haziran 2010


çok dogru bir yazı ve güzel bı görus ,düşünce

Hasan Özdemir, Muğla
23 Haziran 2010


gardaşlar bu açıklamalara şu denir evet kral çıplak yıllar yılı bizi az çoçuk yapın diye kandırdılar kimlermi özal demirel ecevitler benim babam 11 kardeş biz üç kardeşiz  kürtlere bakın 28 yaşında bir kürtle otobüste konuşuyordum adamın 5 tane çocuğu varmış sanırım bizansın başına gelenler bizim başımıza gelecek çare şu evlenelim ve çoğalalım hende abartarak sakın nasıl bakacağız okutacağız falan demeyin o zaman kaybederiz ayrıca tyip erdoğanın enaz üç çocuk kampanyası doğrudur değilmi hakkını vermek gerekir çoğalalım evlerimiz ergenekonlarımız olsun cocuklarımız askerlerimiz olsun kendimizi bir türkmen beyi gibi hissedelim çoğalalım iyi bir genetiğe sahip eş bulmak gerek öncelikle unutmayın cocuğumuza bırakacağımız en değerli miras genetik miras olacak

Terekeme Volkan, İstanbul
22 Haziran 2010


mükemmel bi yazı ben izmirliyim özellikle haritaları görünce tüylerim diken diken oldu izmiri kürtler mahfetti hergün birazdaha güçleniyorlar heryeri satın alıyolar benim sormak istediğim bunlara bukadar para akışının nerden ve nasıl geldiği maddi imkkanları çok yüksek arkadaşlar sonumuz hiç ama hiç hayırlı değil tarihimizde çok şükür anlımızın akıyla şerefimizle birçok zorlukları aştık fakat buseferki inanın ÇOK AMA ÇOK TEHLİKELİ çünkü toprak satın alıyolar ooffff :(ALLAH TÜRKÜ KORUSUN NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE

Mehmet, İzmir
19 Haziran 2010


merhaba ben ibrahim şu pkklılar bdpliler gelsin bir de Bandırma'da eylem yapsın analrından emdikleri sütü burunlarından getiriz.
Bu şerefsizler bu ülkeyi hiç bir zaman bölemiyecekler ama sizin dedi?iniz bir şeye katılıyorum ben aslen Bandırmalıyım ama doğma büyüme İstanbulluyum istanbul Yedikule oturuyorduk. her yer kürt kaynıyor.adamlar sokakda ana dil gibi kürtçe konuşuyor buradada yavaş yavaş kürtler çoğalıyor buna dur demenin zamanı geldi diye düşünüyorum.İstila videonuzu izledim oldukça mantıklı geldi bunlar gittikleri yere kendi kültürünü kurmaya çalışıyorlar.

İbrahim, Balıkesir
13 Haziran 2010


sayın hocam size kesinlikle katılıyorum yılardır bizleri kandırdılar düşmanımızı yunan suriye vb ülkeller denildi halbuki tam tersi düşman içimizde ülkenin ekmeğini yiyip ülkeye ihanet eden kürtler devletin kanını emen asalak takımı sizden ricam ben memur um emekli olduğum zaman yerleşmek için bir yer arıyorum kürtün yaşamadığı bir yer varmı varsa neresi saygılar.

Sedat Erdem, İstanbul
12 Haziran 2010


Sayılar ortada. Hangi şerefsiz kalkıp Türk Kürt kardeştir bizler kardeşiz diyebilir. Saygılar bunlar.

Murat Pira, İzmir
9 Haziran 2010


VALLAHİ DOGRU SÖZE NE HACET  COK GÜZEL BİR YAKLASIM HELAL OLSUN AMA BİZLER NE YAPMALIYIZ ARTIK BUNLAR İYİCE AZDILAR KENDİLERİNİ BİR ŞEY SANAR KARSILARINDA KİLERİ KORKUTTUKLARINI SANIYORLAR ARTIK YETER BİR TÜRK VATANINI BÖLDÜRMEZ  MHP NİN YÜZÜNÜ HERKEZ GÖRDÜ ZATEN BİR APOYU BİLE BİTİRMEDİLER BUNLAR

Anonim, İstanbul
8 Haziran 2010


Türkiye bu saldırıya karşı öncelikle yurt içinde geniş çaplı bir operasyon başlatmalıdır. Bir kaç yüz PKK teröristinin leşini yere sermeden ABD’ye mesaj verilemez.
Terörün elebaşısı İmralı’dadır. İmralı’daki elebaşını tam tecride almak, dışarıyla tüm bağını kesmek, ABD’ye ikinci mesaj olaccaktır.

Anonim, İstanbul
8 Haziran 2010


yorumlaarınız mükemmel ben aşırı sağcıyımdır yanımda namaz kılan kürt bana diyorki bizi dışlıyorlar bizim hakkımızı vermiyorlar taam bir akılsızlık aptallık böyle bişey yokya bu kürtlerin islamla hiçbi alakası olmadığını düşünüyorum ve bu siteyi desdekliyorummm yapılan çalışmalar mükemmel elinize yüreğinize gönlünüze sağlık

Yusuf Sancak, İstanbul
5 Haziran 2010


bu yazıyı 30,05,2010 da okumak benim için üzücü ama genede çok da faydalı oldu.teşekkürler gökçe fırat.tüm içeriğe katılıyorum.

Koray Altınay, İstanbul
30 Mayıs 2010


Müthiş bir tesbitler dökümanı Türk Milletine karşı oluşan Stratejik vede Hayati Tehditlerin adeta müthiş bir araştırması ve analizi yapılmış bu yazılanların her kelimesine aynen katılıyorum.ben eski bir ülkücüyüm ama bu Kıroların pkk ile bu ülkeye yaşattıklarını bu asil millete yıllardır yaptığı kahpe ihaneti gördükten sonra son 20 yıldır Hitlere dahi rahmet okutacak derecede Türk IRKÇISI oldum mhp hakkında yazdıklarınızada aynen katılıyorum 12 eylül öncesinde ülkücüler sermayenin uşaklığını yaparken işçiyi emekçiyi köylüyü hiç sahiplenmediği gibi Atatürkçü Devrimci Türk gençliğinede adeta savaş açmıştır.Ama aynı mhp ne hikmetse 20 yıldır ülkede terör estirip binlerce Türkü katleden pkkya karşı gayet uysal ve sessizdir.Liderleri bas-hçeli dışarda şehit cenazeleri kaldırılırken mecliste pkk desdekcisi hasip kaplana gel hasipciğim yanıma oturda Türkiyenin renklerini oluşturalım diyerek pkklıya gülücükler saçmaktadır.Bence pkk yıda mhp yide aynı güçler yönetmektedir yani emperyal batılı devletler ab ve abd gibi Türk Milleti bir an önce uyanıp kendi kaderine sahip çıkmalı kimseye inanmamalıdır.Tek kurtuluş Atatürkçü devrimci Milli mücadele kısaca Tarihtede olduğu gibi KUVVAYI MİLLİYE türü teşkilatlanmadır gerisiyse TEFERRUAT.

Murat Kulak, İstanbul
23 Mayıs 2010


bu 60 yıllık program karadenizde 1970lerde nufus  planlaması yapılıyordu aileler 4.5 cocuk yaparken şimdi tek cocuk veya 50 yaşında evlenemiyorlar 20 yuzyılda balkanlarda 21yl anadoludan artık titreme zamanı

İsmail Aydoğdu, Antalya
7 Mayıs 2010


kürtler bu zamana kadar güvenimizi hep boşa çıkarmadı mı  hala onlara güvenerek aptalığı biz yapyoruz

Ela Kırcı, İstanbul
3 Mayıs 2010


bu allah,düşmanlarına.serefsiz politikacılar oy kaygısıyla egilip ayaklarınakapanmaları.hangi istekleriniz var diye kapılarına giderken .ladikte şehit edilen polis ailelerine cumurbaşkanı,ve özellikle başbakan amerikadan geçmiş olsun dileklerini iletiyor.o sehit polisler acaba kendinin memuru olmuyormu.?acaba kendi bu ülkenin kime ait oldugunu bilmiyormu?islamdan dem vuruyor.allah kul hakını  kula bıraktı.bin yıldır yemende kerkükte şamda .kılıç sallayan bu millet nasıl yok sayılıyor. bu iki amerikan kuklasını alah yerle bir etsin inşallah.

Kadir Algül, İstanbul
30 Nisan 2010


1.kabahat türklerin çok fazla iyi niyetli olmasından.türkler bu iyi niyetikurtuluş svaşındaki azınlık isyanlarında görmemişler gibi halen atese körükle gidiyorlar. 2.askeri gücümüz "şehitler ölmez vatan bölünmez" sözleriyle sınırlı kalmasın. askerigücümüzü göstermenin zamanı geldi geçiyorda. 3maksadımız, pkklılara dokunulmazlık getirilerek kendimizi avrupaya ispatlamaksa avrupa kendini bize ispatlasın arupa birliğine girmek için biz avrupaya değil avrupa bize muhtaç. 4.kürtlerde de devletini sevenler var pkk kürtlerin hepsine maledilmesin lütfen

Anonim, Malatya
23 Nisan 2010


Tamamiyle doğru devlet daireleri ağzına kadar kürt dolu batıda nerdeyse türklerle eşit nüfusa geldiler. bundan 10 20 sene sonra türkler azınlık olacak yazıklar olsun böyle eşitliğe benim laz çerkez gibi  etnik kökene sahip insanlarımın da aklını çeliyorlar onlara geniş haklar tanınırken bize niye tanınmıyor diye onlar elektrik su vergi öderken onlar kaçak kullanıyorlar ve de Türk evlatlarnı uyuşturucuya ve de fuhuşa zorluyorlar. Artık bu ülkede kimsenin can güvenliği yok bunlar yarın istanbul da bizim izmir de ankara da trabzon da... Türkiye' nin her tarafına şiddetle yayiliyorlar Hala açılım hala açılım insanlar açken inanın bunlar son model arabalara biniyorlar.

Serkan Okur, İstanbul
22 Mart 2010


selam siyasi olarak sağ görüşlüyüm ama bu sıteyi kuran sol görüşlü arkadaslarıma cok tesekur ederım iyki varsınız diyorum sunu sölemek ıstıyorum cok kürtle tartıstım anlattım bakın canakkalede yada kurtulus savasında yoktunuz  eger 100 kısı sehıt verdık diyorsanız o baska diyorum artık kurtler su felsefeyı benımsediler selahaddın eyyübi kürttü osmanlı akıncıları kürttü kürtler 10 kişi ile malazgirtte savastılar falan filan hatta turk lokumu ve kökenı orta asya coban köpegı olan sıvas kangalı bıle kurt olarak dile getiriyolar avrupa ve enparyelıstler bunları bılerek yanlıs bılgılerle kafa karıstırıyor bu kurt arkadaslarda buna ınanıyor selahaddın eyyubi ıcın kudus kapılarına araplar tarafından ALLAH ISLAMIN KILICINI TÜRKÜN ELİNDE MUHAASAR KILDI YAZMISLAR 2. osmanlı akıncıları türkmendır cunkı gocebe kültüründen geldıklerınden ıyı atabınıp ıyı sılah kullanırlar malazgırt olayını hıc anlatmak dahı ıstemıyorum yanı kürtler bır hatanın pesınde hıc bır yazılı kaynakla
 rı yok  bence once kendılerının kavımler gocunde buraya nasıl geldıklerını arastırsalardı herseyın cvbını bulacaklardı

Bozkurt, Çanakkale
19 Şubat 2010


Şu yüzyıl içinde bu türkiyede
Kürt varsa sorunvar yoksa sorun yok
Yaşadıgı ilde ilçede köyde
Kürt varsa sorun var yoksa sorun yok

Apo der silah yoksa karıya sarıl
Nufusunu artır her yerde çogal
Irkçı kürtçü davran
pekekalı ol
Kürt varsa sorun var yoksa sorun yok

Çanakkade kürt şehit yüzde iki
Kurtuluş savaşında şehit yüzde bir
Oda ruslara öncülük edenlerdir
Kürt varsa sorun var yoksa sorun yok

Kurtuluş savaşında kürtler savaşmadı
Cumhuritle türklerle savaştı
Onyedi isyanı kürtler çıkardı
Kürt varsa sorunvar yoksa sorun yok

Sabit der demokrasidede kürt var
Kürt partisi var işimiz çok zor
Açılım demokratik dayatmadır
Kürt varsa sorun var yoksa sorun yok

Ozan Sabit ÖZDEMİR, Yozgat

helal olsun türk milletinin böyle yazarlara ihtiyacı var

Ali Çırak, İstanbul

Merhabalar. sol görüşe sahip değilim. ülkücüyüm lakin herhangi bir dernek yada vakıfla ilişkim yok. ideoloji olarak benimsediğim bi hareketin destekçisiyim. üniversitelerde çoğu zaman yaşanan istenmedik olaylarda basın halka sol görüşlü öğrenciler ve ülkücüler arasındaki kavgalardan bahsedip durur. bir çok sol hatta aşırı sol görüşlü arkadasım dostum var. öncelikle şunun bilinmesini isterim. tek bayrak tek millet kavramına hizmet eden bir solcu benim kardeşimden başka birşeyim olamaz. onun dışında anlaşamadığımız ideolojik meseleler varsa aile içi problemlerdir ve aramızda tartışır konusur çözeriz. yaşadığımız bu lanet olasıca günlerde türksolunun eylemlerini basın açıklamalarını tv dan takip ediyorum ve kendilerine destek verdiğimi bildirmek istiyorum. bu edebiyat kısmıydı belki uzatmış olabilirim ama içimden gelenleri söylemek istedim.

Enes Baran, Eskişehir
30 Aralık 2009


Kürtler 10 ar 15 er üreyip güzelim memleketime virüs gibi yayılıyorlar. sonrada doguda is yok devlet bıze bakmıyor dıyorlar amerika bile bu kalıtesız nufuz artisina iş aş bulamaz bunlar ne ya  nerden cıktı bunlar? Neden anadolu, binlerce yıldır biz yokken burdalarmıs. Kursaydınız ülkenizi bizden önce sabah aksam üreyeceginize yuh.

Benım nufusum cok burası benım savasmadan sevıserek ülke kurmak bu. Korkmuyorlar da 10 cocuk yapmaktan. iş bulur mu bu cocuk basına ne gelır yok bunlarda gelenek dıye töre tutturmuslar anayasa işlemıyor bunlara...

Mehmet, Ankara
23 Aralık 2009


bizim ülkücü geçinen yazarlarımız sizlere kurban olsun.Tesbitlerinize katılmamak elde deyil.

Şamil Bozkurt, Iğdır
22 Aralık 2009


Kürtler Çanakkale savaşlarına tabiki katılmamıştır. Çünkü onlar böyle şanlı ve şerefli büyük bir savaş yerine hainlik, satılmışlık, uşaklık, maşalık gibi küçük eylemlere katılırlar ancak.  Bunlar onların karakteristik özellikleridir.

Turgut Öz, Edirne
16 Aralık 2009


eline koluna sağlık

Anonim, İstanbul
14 Aralık 2009


Görüşlerinize kesinlikle katılıyorum ve yapılamsı gerekenlerle ilgili olarak bir an önce harekete geçilmesini istiyorum

Onur Yetişti, Çanakkale
13 Aralık 2009


ben türk genci olarak bu yazının ve düşünce nin herzaman yanındayım

Gökalp Ertan, Bursa
13 Aralık 2009


Allah'ına kurban senin. Bu Millet Kalkacak yerinden birgün ve bir daha kimse duramayacak önünde

Anonim, Adana
13 Aralık 2009


Nüfusu yönetemeyip kontrol altında tutamayan milletler yok olup gitmiştir. Batının uygulamaya geçiremediği; Türkleri Anadolu'dan çıkarma planı tutmayınca Anadolu'nun kimliğini değiştirme yoluna gidilmiş ve başarı sağlandığı görülerek bu yönde nüfusu değiştirecek bir çok müdahaleler yapılmıştır. Buna hız verilerek hala da yapılmaktadır. Hükümetler önlem almazsa Mısır'da kurulmuş Türk devletleri gibi olmamız çok yakındır.

Turgut Öz, Edirne
12 Aralık 2009


siyasi görüş nezdinde ayrılığa düştüğümüz pek çok ayrıntı olsada bu yazınızı destekliyorum. verdiğiniz bilgiler son derece derin verimli yani harikulade, sitenizi takip etmeye devam edeceğim. tanrı türkü korusun

Barbaros Alkan, Kırıkkale
10 Aralık 2009


ne denebilir ki ... bildiğimiz şeyleri bir kez daha içim acıyarak okudum.yazıklar olsun başımızdaki acizlere..ve ne yazıkki onlara oy verenlere ..ve tabii ki tüm türk milletine..

Anonim, Samsun
10 Aralık 2009


Büyük türk milletinin bir evladı olmaktan aldıgım haz ancak ve ancak türk dogmakla anlaşılır bu anlama kabiliyeti,yetenegi,vicdanı olmayanlar emsali görülmemiş bir DAR agacının gölgesinde son sigaralarını içerler agacın adı dar ama alanlar geniş yaşasın İSTKLAL MAHKEMELERİ

Deniz Albay, Ankara
6 Aralık 2009


Sitenizi yeni farkettim gerçekten açıklayıcı bilgiler var ,herşeye rağmen bu kürt ayrımını yapan ve gözümüze sokan insanlar asıl bölücüler bence ..ve şuan içerde ve dışarda düşmanlarınız olacaktır derken Atatürk olanları görmüş kemikleri sızlıyordur şuan..

Azen, Ankara
6 Aralık 2009


Sizin bu yazılarınızı başarıyla arkadaşlarımla paylaşıp onlarada bunu lanse ediyorum ve hak alıyorum. gerçekten haklısın diyorlar.

Buminhan, Antalya
6 Aralık 2009


Gülen cemaatinin ve taraf gazetesi katkılrıda inkar edilemez

Kamil, Bayburt
3 Aralık 2009


Hesaplaşacağımız günü dört gözle bekliyorum

Serdar, İzmir
2 Aralık 2009


Biz Türk ulusunun Anadoludaki geçmişi salt 1000 yıl kadar sürelere dayanmaz. Biz Türk ulusu, M.Ö. devirlere kadar Anadolu'da mevcuttuk. Sümerler, Asurlular, Urartular vs. Türk asıllıdır.
Ne Mutlu Türküm Diyene!

Gökboğaç, Ankara
29 Kasım 2009


Gökce beye cok saygılar ağzına ve kalemine sağlık diyorum cok güzel bir meseleyi ele almış kurtuluş savaşından kacan kürtler bugün hak isteyip duruyorlar acaba bunu yaparken hiç yüzleri kızarmıyormu

Ahmet Turan, Sivas
27 Kasım 2009


iyi güzel de bu gisişe kim dur diyecek. ilim gazi ilçem şehit kendi memleketimde azınlık oldum.koca fransız ordusunu bozguna uğratan antep ili her geçen gün biraz daha teslim oluyor. başımı nereye çevirsem pkk flamaları öcalan posterleri. tüm dünya çanakkalede dumlupınarda kocatepede üstümüze geldidirendik teslim olmadık. ne oldu da daha 100 yıl geçmeden bu kadar aciz çaresiz eli kolu bağlı bir duruma geldik. neden gazi mustafa kemali bu kadar çabuk unuttuk. kaç türk genci gençliğe hitabeyi biliyor bilse de ne anlıyor anlıyorsa neden hala boş uğraşlarla zamanını öldürüyor. sahi söyler misiniz bize ne oldu da daha 100 yıl geçmeden bu kadar aciz bu kadar çaresiz olduk???

Mehmet Selçuk Aldemir, Gaziantep
26 Kasım 2009


Kürdün sorunu ne, şuan Türkün sorunu var. Terörisde verilen değer Türke verilmiyor binlerce dönüm arazisi olan kürt kardeşlerin elerinde yeşil karttı var benim dikili ağacım yok bana verilmiyor

Can Türkoğlu, İstanbul
25 Kasım 2009


biz kürdüne, çerkezine veya ermenisine karşı değiliz. Bizim karşı olduğumuz VATANI bölmek isteyenler. Biz bu ülkeyi kolay almadık kolay kolayda vermeyiz.
Saygılarımla kolay gelsin.

Ahmet Taş, Gaziantep
24 Kasım 2009


evet bir istila var virüs gibiler önce tek tek gelip sessizce yerleşiyorlar o an hiçbir şey anlamıyoruz sonra çoğalıyorlar işte o çoğalmayla biz zayıflıyoruz zararı ancak ne zaman anlıyoruz bulunduğumuz şehirde artan HIRSIZLIK GASP UYUŞTURUCU SİLAH SATIŞI VE SİLAHLI YARALAMA OLAYLARI İLE ŞEHİR YAŞANMAZ HALE GELİNCE HATAMIZI ANLIYORUZ AMA GEÇ KALMIŞ OLUYORUZ

Yalçın Yaman, İstanbul
24 Kasım 2009


Nerde mafyalaşma nerde yankesicilik varsa hepsi Kürtlerden kaynaklanıyor.Büyükşehirlerde yaşanamaz hale geldi.Kontrolsüz çoğalan Kürtler göçe neden oluyo ve şehirlerde masum vatandaşların canını yakıyolar.

Ahmet, İstanbul
18 Kasım 2009


evet bu bir gerçek..
türkiye de bir kürt istilası var!...
sayın boş bakanın bunu görmesi lazım...
buna müdahale eedilmezse türkiye 150 sene sonra bütünüyle kürdistan olacak!..

Ömer Bülbül, İstanbul
18 Kasım 2009


Her şey apaçık anlatılmış zaten ama malesef ki halk geleceğini göremiyor.çok kötü durumlara kendi elleriyle gidiyorlar.oy verenler akıllanmadıkça bunlar daha da kötüye gidecek...

Yasin, Ordu
17 Kasım 2009


keşke herkes bu bilinçle hareket etse.

Kazım, İstanbul
16 Kasım 2009


fazla söze gerek yok helal olsun!!!

Ömer Akça, Ankara
16 Kasım 2009


Ya  böyle komik bi soru olurmu savaşa katılmamış bir milletle nasıl cumhuriyet kurulur komik sözler adamlar türklüğü kabul etmiyorlar ki  bırak ortak cumhuriyet kursun anayasayı kim okumuşki yüce ATATÜRK e böyle bi suçlama oluyo peki savaşan Lazlar Çerkezler  Macırlar ve Aleviler  ne olacak oturup akıllı bir şekilde düşünmek lazım  bu böyle  şu şöyle dedilere bakarsak o hooo oo türk vardır gerçek olan kimse özünü inkar edemez ama  sonuçta türkiye cumhuriyeti türkçe konuşulacak türkçe yazılacak türk gibi olunacak.

Hakkı, Muğla
16 Kasım 2009


merhabalar,
gazetenizi bulabildikçe okumaya çalışıyorum, çabanızı destekliyorum.
Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarında Kürtlerin katılımının çok az olması konusunda haklısınız, fakat bunların nedenlerini açıklamamışsınız.
Enver Paşa'dan bile önce, hatta Tanzimat'tan biraz sonra, Kürtlerin, Pontusluların v.b etnik grupların, dış baskı sonucu (Fransız-İngiliz) (aralarında bazı gerçek bölücüler yani beyin takımı vardı ama çoğunluğu kastediyorum) bölgelerinde kurdukları cemiyetleri hatırlatırım. Bu cemiyetler hem padişah-hükümet hem de diğer zamanın süper güçleri tarafından orrtaklaşa kurulmuştur.
Bu cemiyetlerin mensupları veya mensup edilenleri savaşlara gönderilir mi? Ya da Kuvva-i Milliye hareketlerine katılabilirler mi?
Onlara genel olarak bu yıllarda özerk bölge kurmak gibi görevler verilmişti, bunları zaten biliyorsunuz. Mesela Kürt Teali cemiyeti, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde "bağımsız" (eğer kurulsaydı kesinlikle İngiliz sömürgesi olacaktı). Rum Pontus cemiyeti, Trabzon ve çevresinde yeni bir devlet kurmayı amaçlıyordu. Bu cemiyetlere daha birçok örnek verilebilir.
Sonuç olarak, haklısınız; Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına pek az Kürt KARDEŞİMİZ katılmıştır. Ancak esas önemli olan, bu durumu açıklayan nedenlerdir

Ödül, İstanbul
15 Kasım 2009


aslen  agrılıyım  yazınız  ve  tespitiniz  çok  dogru  kürdün  yaşam  biçimi  kaba  kuvette  dayanır  kürt  asıllı  türküm  dünya  durdukçada  bu degişmeyecek  bunun  karşısında  dayanacak  tek  güç  vatanımızı  sevmektir  ayrılıgımız  sonumuz  olur  bunların  kaba  kuvetine  karşı  koymamız  için  birlik  olmalıyız  onlar  20  ki,şi  1  kişiyi  döver  önemli  olan  onlara  onlardan  kaçmayacagımızı  darbe dahi  alsak  vucudumuza  karşı  koymaktır  onlar  güce  tapar ama  şunu  unutmuş  olamlılarki  dünyaya  gücünü  ispat etmiş  tek  milettiz  kardeşimde  olsa  bu  vatana  ihanhet edeni  af  etmem  çünki  onlar ihanheti  ermeni  ve  vatanımızda  gözü  olanların  maşalıgında  yaparlar  fakat  şunuda  bilsinlerki  ihahnet  her zaman  ihanet edeni  bulur  aslımız  ne  olursa  olsun  vatanı  korumak için  ecdadımızı  fatihi  kanuniyi  incitmemek için  tek  karış  vatan  topragı  için  ölm
 eyi  bilmeliyiz  ALLAHIM SEN  VATANIMIZI  korumada  ecdaımızın  gücünü  ve  vatanseverligini  bize  nasip  et

Anonim, Ağrı
15 Kasım 2009


süper bir yorum eline saglik sonuna kadar katiliyorum yazinizin

Ata, İzmir
15 Kasım 2009


türk-kürt kardeştir diye diye.. 30 senedir adamlar iliğimizi emdi, 30 bin insanın kanını döktü, anneler gününde bile sokalları savaş alanına çevirip, camımızı çerçevemizi aşağı indirdiler, altımıza bombalar koyup bizi param parça ettiler.. benim kardeşim benim kanımı dökmeyendir, benim kardeşim hain olmayandır, madem türk kürt kardeştir diyorsunuz güney doğuda dtp her yerde neden kazanıyor, benim kardeşim pkkya oy vermez şimdiye kadar duydunuzmu bir kürtten dtp lehine tek bir kelime..
türkün canı yandığı zaman kimse ses çıkarmaz, ama kürtdün canı yanınca bu provaksyon olur ve söylenen laf ortadadır "türk kürt kardeştir"
kim ne derse desin dtp=pkk..
ben aslen siirtliyim ve türküm, vatanımı canımdan çok severim, şunu iyi bilinki türkün türkten başka dostu yoktur

Serhat, İzmir
11 Kasım 2009


Türklerin söyleyemedikleri ve içinden geçenleri yazmışsınız. Teşekkürler.

Yüksel, Antalya
06 Kasım 2009


Kürt istilasına sonuna kadar katılıyorum ve onlarla aynı ortamda yaşamak istemiyorum.

Vatansever, İstanbul
05 Kasım 2009


Atatürk’ün ölüm yıldönümde Anıtkabir’e milyonlarca insanın toplanması için bir girişim başlatıldı.İşte bende orada olucam. Ben o gün Atama olan özlemim ve aşkım için orada olucam. Birilerine bazı mesajların gitmesi için orada olucam. Atamızın, silah arkadaşlarının ve Atamın izinden gidenlerin, zannedildiği gibi toprağın altında değil hala toprağın üzerinde yaşadıklarını göstermek için orada olucam. Biz hala buradayız.

Işıl, İstanbul
04 Kasım 2009


Çok açıklayıcı bir yazı. Herkesin okuması gerek bence.

Özden, İstanbul
04 Kasım 2009


ARTIK SÖYLEYECEK BIRSEYLER BULAMIYORUM O KADAR KOTU DURUMDAYIZ KI HERKEZ BIZI ARKAMIZDAN VURUYOR. ARTIK AYAKLANMA ZAMANI YOKSA SONUMUZ COK KOTU OLACAK.

İzzet İkiz, İzmir
31 Ekim 2009


AĞZINIZA SAĞLIK... HERKESİN DÜŞÜNÜP DE DİLLENDİREMEDİĞİ BİR GERÇEĞİ BELİRTMİŞSİNİZ... NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE...

Anonim, İstanbul
30 Ekim 2009


Kürt sorunu diye bir sorun yoktur bütün kalbimle allaha dua ediyorum allah kürtlere öyle bir bela versin ki yaşadıkları toprakları arasınlar şehit olan askerlerimizin kanlarında boğulsunlar.

İslam, İstanbul
25 Ekim 2009


Türk sen uyan artık yanıda kürt çalıştırma, kürt ten alış veriş yapma uyan artık kürtlerin işletiği işletmelere gitme eger gider oralardan alış veriş yaparsan sana sıkalan kurşunların parasını ödersin uyan artık ve şunu deyin ben TÜRKÜM korkmadan bunu söyleyin TÜRKLÜĞÜNÜZLE GURUR DUYUN.

İ. Demir, Uşak
25 Ekim 2009


Bu ülke için kurşun sıkan ve bu vatan uğruna kanlarının son damlasına kadar savaşan ve canını veren abilerimize layık olmanın zamanı gelmiştir.Bu gidişe bi durdemek gerekiyor ve buna biz dur diyeceğiz yaptığınnız çalışmalardan dolayıda hepinize çok teşekkür ediyorum.

Köksal, Bursa
25 Ekim 2009


Mükemmel bir tespit, ve de bu gercekler artik herkes tarafindan da bilinmeli.

Bu Ülkenin en büyük Tehlikesi, Kürtlesmesidir.

Sizlere tespitinize Ilave bende Kuzeydogu Anadolu nun en Kuzey Noktasindan Örnekler vermek istiyorum.

Bilindigi gibi 1992 de eski Kars Vilayetinden 2 tane ( Güneyinden Igdir ki Kürt Istilasina maruz kaliyor, birde Kuzeyde Karadeniz ile Gürcistan arasindaki Ardahan ).1992 den sonraki sürecten sonra , Igdir da Kürt nüfuzu Patlamistir, bilhassa da Agri-Van vs den gelen PROGRAMLI ve de DTP/PKK tarafindan Organize edilen bu Göc, 2008 deki Secimlerde cogunluk olan Azeri-Türklerinin kendi Oylarini Bölmesi sonucu DTP yi 1 Parti cikararak, ANADOLU TÜRKÜNÜN-KAFKAS Ya ile olan ORGANIK Bagini ( ayni Ermenistan gibi ) kesmeyi Hedeflemektedir.

Bu sürecte Igdir in kuzeyindeki Kars da , Kürt Istilasi yasamaktadir, aynisi Erzurum da.Bir tek Homojen ve de Kürt Istilasini kontrol edebilen Ardahan dir ki , burada da , Ismet Inönü nün yanlis Politikalari sonucu 1940 larda Dogunun farkli yerlerinden Kürtler yerlestirilmistir, ama bu % 10 lari gecmez...

Duyurmak istedigim, KUZEYDOGU ANADOLU ( Kars-Erzurum-Igdir ) Bölgesine SAHIP cikalim..

Cünki bilhassa buralar, nasil ki Istanbul Bogazi Stratejiktir aynisi buralar icin de gecerlidir.
Cünki bu Kuzeydogu Anadolu ile Kafkasya Bölgesi, bir Kürt-Ermeni-Rus Dayanismasi ile TÜRKIYE ile TÜRK DÜNYASI arasindaki Siniri Ortadan kaldirmaktir.....Bunun da ne demek oldugunu Umarim herkes anlamasi lazim.

Rusya nin Agustos 2008 de Gürcistan da neler yaptigini, hangi Etnik Kartini kullandigini, bu sürecten simdiki AKP nin Ermenistan ile giristigi bu yeni Antlasmalarin Bölgede ERMENI-RUS ( Türkiye de KÜRT ) Hegemonyasini kurmak istedigi aciktir...
ALLAH YARDIMCIMIZ OLSUN...Ben Bölge Insani olarak ister Sinirin Türkiye tarafinda yasayan birisi olarak ( Ardahan ) ister ise Sinirin öteki tarafinda olup bitenleri hic de Hayrimiza göremiyorum..

Atilla Terekeme, Ardahan
24 Ekim 2009


Önce gerçekleri yazdıgınız için teşekkür ederim.size kısaca fikrimi açıklıyorum dediginiz gibi bizde 2.ci bir filistin olma yolundayız hepimiz türkiye sınırları içinde yaşıyoruz.ihtiyaçları devletimiz tarafından karşılanıyor. Neden nankörlük yapıyorlar.saygılarımla

Nuray Özbilir, İstanbul
23 Ekim 2009


Bakin kardesler hersey ekonomiye bakiyor bu alcaklar örgütlenip ekonomik yönden güclenerek vede Türk halkini fakir birakarak kendilerine bagimli kilmaya ugrasiyorlar cogumuz bilir is yerleri alcaklarin elinde lokanta bakkal turistlik oteller barlar pavyonlar ve daha cogu yerler bir Türk ayni isi yapmaya calissa tehtitle onu sindiriyor ve is yapmasini engelliyorlar isi kurup sürüyü o bölgeye topluyorlar ve yerli halki sindirip iyice yerlesiyorlar bizim bi kardesimis is yapmaya calisinca arkasi yardim alabilecegi bi örgütü partisi ne bileyim herhangi tutunabilecegi bi dali olmadigi icin ezilip sindirilip dövülüp isten gücten ayak cektiriliyor akilli olmaliyiz bu cakallari sindirecek duruduracak bir örgütlenme gerekiyor ve bunuda yapacak olan tek güc solcu kesimdir ama ne yazikki türkiyede ne olursan ol solcu olma devlet sana saldirir köpekler sana saldirir ve ezilen hep solcular olur YALANMI???
  YASASIN BU SITEYI KURANLAR VE TÜRK HALKINA GERCEKLERI GÖSTERENLER.. .

Bilge, Yurtdışı
23 Ekim 2009


Kürt istilasına son verilsin.

Mehmet Cengiz, Ankara
23 Ekim 2009


Ben de aynen sizin gibi düşünüyorum her şey türklüğümüzden ayrıldığımız için başımıza gelmektedir ey türk türklüğüne sahip çık çok çocuk yap

Mustafa Koçak, Adana
17 Ekim 2009


Öncelikle çok güzel bir yazı olmuş.Elbette bizlerde bunların karşısında durmak için elimizden gelini yapacagız.Bizler ve bizim gibi düşünenler oldugu sürece tek bir kişi kalana kadar bu vatanı emperyalistlere ve emperyalizme karşı koruyacagız.Bu vatan bizim ve bizim kalacakdır.Bizden kan, can aldılar en fazlada alacakları odur çünkü bizler bu vatan için kanımızı ve canımızı vermeye her zaman hazırız.

Fırat Sarıtaş, Malatya
16 Ekim 2009


Dergılerınızı okudum gercekten mıllıyetcı bır partı kurulusuna yardımcı olmak ısterım ben guney doguda askerlık yaptım gercekten turkıyede kurt sorunu yok kurt ıstılası var.eger sehıtlerımızın kanlarını yerde bırakan bu zıhnıyete karsı savasmazssak ve karsı durmazsak ataturkumuzun bıze bıraktıgı bu kutsal topraklar yakın bır gelecekte tamamen ıstıla edılecek.sehıt aılelerıne kelle dıye hıtap eden haın kopeklere sayın dıyen bır basbakan varken turkıyenın gelecegınde bır umut ısıgı aramak gercekten hayal olur ınanın bana bızlerı evlatlarımızı gelecekte oyle kotu gunler beklıyorkı bunu anlamakta falcı olmak gerekmez.sunu soylemek ıstıyorum bu kutsal kanla alınmıs kutsal toprakları bızler turk genclerı savunmayacaksa burada yasamanın hıc bır anlamı yok.bu yuzden ınsanlarımızı bılınclendırmemız gerekır ve mucalede etmemız gerekır

Abdullah, Afyon
07 Ekim 2009


KAMPANYAYI DESTEKLİYORUZ. TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR. TÜRK KÜRT KARDEŞ DEĞİLDİR!

Yıldıray, Yurtdışı
07 Ekim 2009


Fikirlerinizi begeniyle okudum... bircoguna da gönülden katılıyorum...üzgünümkitavsiye ettginiz dogrultuda irade ve kararlılık gösterecek bir güç olmamakla birlikte,en vahim olanı milyonlarca vatandasın bunca saptırılmıs asılsız hikayeler sözde cözüm önerilerine tepkisiz kalmalarıdır...unutmamalıki vatan için için tek bayrak için toprak için gelecek türkiye için halhazırda etnik kökeni ne olursa olsun,,gerektinde can vercek ve fikr bazında gereken mücadeleyi gösterecek milyonlarca gencimiz var...bilgilenmek,farkında olmakla mükün..ve sonra paylasmak elbette...insanlara tüm gercegi anlatmak.... sevgiyle...

Alper Ay, Ankara
07 Ekim 2009


Turani ırktan ,ari ırka oturtulmak  istenilip türkiyede manşesi ayrı indo  kökenli ikinci bir ulus yaratanları engellemenin anahtarı çok basit.  Duğudaki bütün  oguz türkmen ve diyer Türk boy aşiretlerini varlıgını deşifre edilirse doğunun %70 Türkmen olduğu çıkar. Geri kalan aslen gur türkleri olan <asıl kürt dedinilen> gurmanç, kırmanc, zaza ve guranileri farsileşmiş bu dilin aslen türçeden kopmuş özgünleşdiğini bilmesi  gerektigidir.  Doğudaki oguz türkmen kökenli avşar, barak,karakeçili... vs  gurmanç dili konuşuyor olması onların oğuz türkmen olmadığı anlamına gelmez . Türkmence konuşan gurmançda türkmen deyilya, doğudaki türkmen boyları sürekli  deşifre  edilmesi ve bu eslen türkmen boylarının teşkilatlanması pkk yayılmacılığına  ağır bir darbe indirecektir .

Kemal Ersin, İstanbul
05 Ekim 2009


Çok dogru bir tespit katilmamak mümkün deyil. Biz alisveris yeri acmak istiyoruz kürtler benim ülkemde beni tehdit ediyor. Oraya acamassin yoksa gece yanar diyor.

Eski Ata, İzmir
04 Ekim 2009


Kürtler şimdi arkalarına üç beş çapulcu alıp bu ülkeyi bizim topraklarımızın uğruna  şehit düşen aslanlarımızın kanlarını madalya olarakmı istiyorlar. Her türlü pisliği ülkemize sokup insanlamızı yakıp yıkıp kırıp birde ülkemizimi bölecekler yok öle şey! Biz ölmedik daha Atatürk'ün geçleri ölmedi bunu bilin! Yazınız için teşekkürler.

Ayşegül, İstanbul
04 Ekim 2009


Sizleri sonuna kadar destekliyorum ve bu gerçekleri bizlerle paylaştığınız için sonsuz teşekkürler.Bende bunları tüm yakınlarımla paylaşarak bilgilendirmeyi amaçlıyorum.Sizlerden ricam bu yazılarınızı ve videolarınızı daha çok insanlarla paylaşmanız.Mesela bunları bir kitapçık ve sidi halinde daha çok insanlara ulaştırmak gibi.

Adem Ulutaş, Adana


Tamam anlıyorum da, benim bir sorum olacak. şu anda görevde bulunan hükümet tutturdu kürt açılımı diye bir yasa tasarısı. buna da eyvallah diyelim ama bu kürt açılımı mı yoksa bu açılım adı altında kalleş pkk denen şerefsizlere verilecek şehit açılımı  mı bunu merak ediyorum.çünkü bu kürt açılımı konuşalı yine onlarca  şehit verdik.sonu ne olacak açılım diye diye şehit vermeye devam mı edeceğiz. teşekkürler şimmdiden vereceğiniz bilgi için.

Ömer Keleş, Antalya


Arkadaslar, bizler Kuzeydogu Anadolu da yasayan, neredeyse azinlik durumuna Düsmek tehlikesi gecirriyoruz. Kürtlesme, her alanda mevcut.

Ben kendi Vilayetim olan Ardahan dan örnek verecegim, 1878 de ( cogu Ardahan veya Ahiska Sancagi olan topraklar simdi Gürcistan da kaldi ) Kürt nufüzü % 2 bile degildi.1960 lara gelindiginde %8 lere vardi ve su an tahminen %15 civarindadir.

Yani diyecekssiniz ki Ardahan dan bana ne veya neresi orasi ama...ERZURUM-KARS-ARDAHAN-ARTVIN ve de ne yazik ki kaybedilen IGDIR Bölgesi TÜRKIYE NIN ,Kafkaslara ve de TÜRK DÜNYASINA acilan ve de kaybedilirse de telafissi olmayacak bir Kayip olacaktir.

Neden bir Devlet Polikasi veya bir SIVIL INISYATIF kurmayalim ki, mesela haalen Rusya da ve de Gürcistan da toplam 700.000 Kipcak/Ahiska Türkü ile haalen Gürcistan da sayilari 400.000 lerde olan Karapapak/Terekeme Türklerini ( kendim de Karapapak Türküyüm ), bilhassa akrabasi olduklari KARS-ARDAHAN-ERZURUM Bölgelerine ISKAN Sansi verilmiyor.

Kürt Istilasina karsin en Mantikli olani da budur, eger bu Bölgeleri kaybetmek istemiyorsak..

Yani TÜRKIYE CUMHURIYETININ neden bir KAFKASYA ve de bu baglamda KUZEYDOGU ANADOLU Projesi veya Projeksiyonu olmassin.??

Bakin , bu gectigimiz sürec bizlere daha Cok ama Cok sey kaybetirecek.Birde ayni Bölge icin ERMENI Sorunu ( acilimi sözkonusudur ).

Kisacasi..Su Puzzle i birlestirmek lazim, Kafkas ve de Kuzeydogu icin..

-1944 deki Ardahan in yanibasindaki, Gürcistan dan sürülen AHISKA Sürgünü ( sayilari 300 ila 500.000 arasindadir.

-Yine Gürcistan da Ahiska Vilayetine ( Cavakhetya ya komsu olan ) Kvermo-Kartli ( türk.BORCALI gürc.MARNEULI/BOLNISI ) de haalen gürc.asimilasyonuna karsin yasmaya calisan KARAPAPAK-TEREKEME Türkleri nin Durumu.Sayilari 400.000 civarinda.

-Yine 1930 lardan itibaren Türkiye ye Göcmen olarak gelmis olan Kipcak-Ahiska ile Karapapak-Terekeme Türkleri neden MUS Bölgesine ( cogunlugu Kars-Ardahan-Erzurum Iskan olmustur ) Iskan ettirilmistir.???? Kürt Nufüz Dengensini saglamasi icin mi.??

Yazik yazik..

Bu Ülkede artik TÜRK olarak azinlik olacagiz anlasilan...Ama buna DUR da diyebilmek lazim..

Karapapak, Ardahan


ne kadar güzel yazmıssınız. işte bizim yıllardır tevazu gösterip söylemediğimiz gerçekler tekrar tebrikler elimden ne gelirse yanınızdayım.

Erol Avcı, İzmir


Slm ben  mardınden  zeynep  kesınlıkle  sıze  katılıyorum.

Zeynep Baran, Mardin


Aynen katiliyorum bir o kadar da Tebrik ediyorum bu konuya deginenleri..

Evet,Kürt nüfuzu giderek artiyor, bunu bilhassa Bizler Kuzeydogu da ( Kars-Erzurum-Ardahan-Artvin-Bayburt-Gümüshane ) Hattinda yasayanlar olarak da görebiliyoruz.

Bilhassa 28.Kasim 2008 de Ardahan da ki ( Ardahan da Göle ile Merkeze Bagli Hocvan da Kürtler yasar ) DTP esliginde Miting düzenleme Cüretini gösterdiler ama TÜRKIYE de bir ILK olarak ARDAHAN LI buna bir DUR-STOP dedi, ve de resmen DTP Liler ve de Kürtler LINC edilmekten SON anda kurtuldular...

Yani ne yazik ki bilhassa Kuzeydogu en fazla GÖC veren Bölgelerimizin basinda geliyor ve de bu GÖC TÜRK GÖCÜDÜR..

Kürtler, bilhassa IGDIR da yaptiklari gibi , AGRI-VAN Hattindan bosalan Köylerimize yerlesme pesindeler ki bu Bölgeler TÜRKIYE NIN CAN DAMARIDIR.Neden mi, TÜRKIYE NIN TÜRK DÜNYASINA acilan KAFKASLARA bu Bölgemiz, eger elden cikar ise, Ileride Kürtlerin kurmak istedigi Devlet TÜRKIYE ile KAFKASYA arasinda bir TAMPON olusturacaktir...

ARDAHAN-CILDIR dan saygi ve de Sevgiler ile..

Atilla Hun, Ardahan


Gercek verilere dayanarak böylesi önemli bir meseleyi bizleri bilinclendirmek adına yayınladığınız için teşekkür ederim. Aslında bu teşekkür sizin bu konuda göstermiş olduğunuz hassasiyetin yanında cok kücük kalıyor ama bende en azından bu konuda arkadaşlarıma mail atabilir cevremi bu konuda bilinclendirebilirim. Yapmış olduğunuz calışmalarda başarılarinizin devamını dilerim.

İsmail Hakkı Kaya, Isparta


Kürtler, arkasındaki, avrupa ve amerika olmadan hiçbir şey yapamazlar ve şu an sergiledikleri ihaneti tarih birgün onlara elbette ödetecektir...

Murat Birol, İstanbul


Ülkemizin Kürt istilasına maruz kaldığı açıktır. Demokratik haklar verilerek dağdaki eşkıyanın kentlere indirilmesine karşıyım. Aksine istila ettikleri şehirlerden atılmaları gerektiğine inanıyorum. Kentlerimize, meclisimize yerleştirdikten sonra midelerindeki zehirleri kusan bu alçakları daha ne kadar dinleyeceğiz? Onlar dağda kalmalı, orada yok edilmelidirler. Bütün politikalar bu amaca hizmet etmelidir. Analar ağlamasın diyerek ülkemizi savunmazsak gelecekte analarımızın namusunu da koruyamayacak duruma getirileceğimizden korkuyorum.

Kadir Tunalı, Ankara


Bu istila durdurulmalı öyle ya da böyle durdurulmalıdır.

Cev Sev, İstanbul


Bu konuya bakış açımın değişmesini ve bu konuda aydınlanmamı sağladığınız için çok teşekkür ederim...

Anonim, İstanbul


Türk milleti ne kadar içine kapanık, pasif, korkak olmuş böyle. PKK'lılar, Kürtler istedikleri her yerde eylem yapıyor. Adamlar Diyarbakır, İstanbul demiyor her yerde otobüs, otomobil yakıyor, sokakları savaş alanına çeviriyor. Biz Türkler ise olanlara seyirci kalıyoruz.
Korkuyor muyuz, bu duyarsızlık niye? İnanın utanıyorum kendimden bunlara neden cevap verilmiyor diye. Dünyanın neresinde, hangi devlet hangi millet kendi topraklarında bu duruma duyarsız kalır? Bir Alman'a, bir İngiliz'e bu saldırılar memleketinde yapılsa ne cevap verirler?
Artık memleketimizde onurlu yaşamak istiyoruz. AKP milletvekilleri hem de Düzce’den bir heyet ile Diyarbakır belediye başkanını yaptığı konuşmasından dolayı kutlamak ve sözde demokrasi açılımına destek vermek amacıyla ziyaret ettiler ve dedilerki ki: “Sayın belediye başkanım askere sıkılan kurşun bana sıkılmış sayarım dediğiniz için sizi kutlarız" Bilmiyorlar mı ki o sözün devamında “Türkler de gerillaya sıkılan kurşunu bize sıkılmış sayarız desin” dedi.
Teröristler gerilla oldu ne yazık ki.
Yazıklar Olsun AKP milletvekillerine.

Mustafa Göker, İstanbul


Adamlar bizden kat kat hızlı çoğalıyor bu gidişle bizler yakında azınlıık olacağız. Bütün pazarlar lokantalar Kürtlerin elinde, sıkıysa git de pazarda iyi bir yer kap. Ancak Kürtsen kaparsın. Adamlar keş nakit parayla süper para kazanıyorlar.

Mehmet, İstanbul


Her zaman Solcuyuz Atatürkçüyüz ... Yaşa Mustafa Kemal Paşa Yaşa ! ! ! ...
Ne Mutlu Türk'üm Diyene... durdurun Şu İstilayı El eL e Verelim !!!

Mersinden
Aşırı Türkçü
Yaşı 17
Türk
Müslüman
KEMALİST ATATÜRKÇÜ !

Musa Gül, Mersin


Ortaya koymuş olduğunuz bu aydınlatıcı bilgiler ışığında Türk miletini oluşturan bizlerin bir an önce güçlü bir istihbaratı çalışma ile istilaya uğramış tüm bu şehirlerimizi bu hain hareketten kurtarmak için bir halk konseyi kurarak planlı anlaşmalı ve kararlı bir tutumla harekete geçerek milletimizi bu elim pozisyondan hiç bir siyasi kanat gözetmeden ulusçu bir yaklaşımla gelecek nesli bu elim durumdan kurtarmamız gerekliliğini önemle arz ederim.

Esat Genç, İstanbul


Bu yazının videosu vardı onu bana yollar mısınız ben sitede bulamadım.

Dursun Kaya, Bartın


 
Y A Z I    H A K K I N D A K İ    G Ö R Ü Ş L E R İ N İ Z İ    B İ Z E    Y A Z I N
 


İsim:


e-posta:

Telefon: Şehir:  
(e-posta ve telefon bilgileriniz yayınlanmayacaktır)
Ziyaretçi defterini okumak için tıklayınız...
İletişim:  İstanbul: 0212 292 65 27   Ankara: 0312 417 27 01   İzmir: 0232 463 59 06   Adana: 0322 456 29 40