Necati GÜLTEPE

Necati GÜLTEPE

Hekim

Hekim

“Yaşamın yapıtaşı atom değil yaşamın yapıtaşı enformasyondur.” Yeni Bilgi Teoremi Onkolog Hekim Dr. Murat Baş; bütüncül tıbbın öncü ve öğreticilerinden;...